FORMAT P – nowy kwartalnik humanistyczny

Ukazał się nowy numer magazynu humanistycznego FORMAT P – Piekło rzeczy. Periodyk jest pomyślany jako narzędzie dla artystów, pisarzy, specjalistów różnych dziedzin kultury i nauki, skupiających się na wyselekcjonowanych zagadnieniach i tematach, chcących wykorzystać papier jako użyteczne, funkcjonalne i demokratyczne medium dla realizacji lub zaprezentowania swoich odkryć, fascynacji, badań.

To pismo eksperymentalne, którego zadaniem jest odkrywanie nowych związków między dyscyplinami, odnoszące się do chlubnych tradycji takich pism jak amerykański Cabinet (sztuka współczesna i nauka) czy holenderskie F.R. David (związki między sztukami wizualnymi a literaturą) i Dot Dot Dot (powiązania między dizajnem, filozofią i fikcją literacką).

FORMAT P
ma formułę przechodnią, zespół redakcyjny współpracuje przy każdym wydaniu z inną grupą specjalistów, której powierza opracowanie merytorycznej koncepcji jednego numeru. Każdy z numerów ma swoje mocno zaakcentowane spięcie tematyczne. Do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów kwartalnika zapraszane są osoby bądź zespoły związane z różnymi kolektywami intelektualnymi, artystycznymi lub instytucjami.

FORMAT P kieruje uwagę w stronę ośrodków peryferyjnych, niezależnych, funkcjonujących poza głównym obiegiem; koncentruje się na zjawiskach znajdujących się na marginesach historii sztuki i literatury, znanych niewielkiej grupie specjalistów. Pismo działa w formule drukowanego laboratorium poszukującego nowych, interesujących korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami kultury i nauki.

FORMAT P -Piekło rzeczy – spis treści:
Jerzy Lewczyński: Fotografie znalezione w Nowym Jorku
Borys Arwatow: Życie codzienne i kultura rzeczy
Władysław Strzemiński: Teoria widzenia
Bas van Beek: Prequels
Jan Brzechwa: Siedmiomilowe buty
Andrzej Czarnacki: Fragmenty Dzienników
Francis Ponge: Szklanka wody (II)
Sebastian Cichocki: L.A.S.T. L.E.A.K.
Daniel Knorr: Stan Umysłu
Gustaw Flaubert: Bouvard & Pécuchet
Dieter Roelstraete: Sztuka jako więzadło obiektu
Patrick Nilsson: Still Lifes
Mały Christian: Wywiad z Christianem Boltanskim
Jiří Černicky: Phoenixies
Markku Peltola: 2013
Errata: Wszystkie rzeczy idą do piekła
+ J.W. Goethe: Refleksje i Maksymy
Andreas Widmer: Projekty

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana
współpraca: CSW Kronika

Dodaj komentarz