• 2009-03-31

L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa L2

W dniach od 3 do 5 kwietnia 2009 roku w Lublinie będzie realizowany projekt L². Ideą projektu jest stworzenie okazji do spotkania różnych środowisk twórczych Lublina i Lwowa. Są to przede wszystkim przedstawiciele młodej, współczesnej sztuki i kultury. Bezpośredni kontakt osób o podobnych profesjach ma być pretekstem do wymiany wiedzy, doświadczeń, know-how w obszarze twórczym, co w dalszej perspektywie posłuży do budowania kolejnych pomostów i projektów kulturalnych. Oprócz artystów, w projekcie wezmą udział menadżerowie kultury, kuratorzy wystaw, animatorzy, dziennikarze oraz publicyści, reprezentanci organizacji NGO.

Projekt L2

Projekt L2

Tegoroczna, kwietniowa edycja L2 w Lublinie jest odzwierciedleniem kulturalnego szturmu Lublina na Lwów w listopadzie ubiegłego roku. Projekty, które zostaną przedstawione w Lublinie, w dużym stopniu były zainspirowane poziomymi kontaktami między artystami z Ukrainy i Polski. W prezentacjach weźmie udział około 100 artystów zza wschodniej granicy, co prawdopodobnie stanowić będzie największą prezentację kultury ukraińskiej w Polsce. Przedstawienie ukraińskiego środowiska artystycznego w Lublinie odbędzie się w najnowszej przestrzeni kulturalnej Lublina, czyli w Warsztatach Kultury przy ul. Popiełuszki 5 i składać się będzie z kilku obszarów:

* sztuka wizualna została przedstawiona w 10 projektach (malarstwo, instalacje, multimedia, performance, fotografia) z udziałem 20 autorów – w roli głównego kuratora występuje Wołodymyr Kauffman, a autorami są przeważnie młodzi twórcy w najciekawszym okresie swojego bezkompromisowego twórczego wzlotu
* blok muzyczny został ukształtowany przez środowisko JazzClub.Lviv, które łączy około 200 muzyków; w Lublinie zaprezentują się trzy projekty jazzowe o wyrazistym ukraińskim podłożu etnicznym oraz trzy projekty młodych artystów, którzy pracują w dziedzinie nowych mediów (muzyka elektroniczna i wideosztuka)
* teatr reprezentować będzie formacja Next Step – laureat ubiegłorocznego Festiwalu Sztuki Amatorskiej Drabyna oraz Teatr im. Łesia Kurbasa
* w przestrzeni publicznej miasta zaprezentowane zostaną działania performatywne, happeningi oraz akcje parateatralne.

Projekt realizowany jest w ramach starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.

3-5 kwietnia 2009
Warsztaty Kultury ul. Popiełuszki 5, Lublin

Ośrodek Animacji Kultury Centrum Kultury w Lublinie
Warsztaty Kultury

Stowarzyszenie Artystyczne Dzyga

Dodaj komentarz