• 2009-03-27

Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku

30 marca 2009 roku o godzinie 17.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się spotkanie promujące książkę Zbigniewa Osińskiego Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Gospodarzem spotkania będzie Wojciech Krukowski. W rozmowie wezmą udział: Anna Czekanowska, Joanna Wasilewska, Estera Żeromska, Krzysztof Maria Byrski, Henryk Lipszyc, Jerzy Malinowski. Spotkanie poprowadzi Ewa Pałasz-Rutkowska.

Tom pierwszy zawiera kronikę dokumentującą pobyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce. Autor na podstawie afiszów, recenzji, fotografii i zapisów filmowych stworzył szczegółową relację, dzięki której dowiadujemy się, jakie przedstawienia zostały pokazane w Polsce przez ostatnie sto lat, a także kto, co i gdzie na ten temat napisał.

Tom drugi zawiera szczegółową kronikę, dokumentującą wizyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce. Studia w nim zebrane obejmują takie zagadnienia, jak: polska recepcja opery pekińskiej i japońskiego teatru nō, wizyty zespołów kabuki i współczesnej opery dziewczęcej Takarazuka. Szczególnie uważnie przygląda się Zbigniew Osiński temu, jaki stosunek do kultur Orientu miał Jerzy Grotowski i jak jego zainteresowanie Wschodem objawiało się w spektaklach Teatru Laboratorium. W przyszłości planowane jest wydanie części trzeciej – antologii polskich tekstów o różnych formach teatrów orientalnych.

Zbigniew Osiński – teatrolog, profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Projektodawca i pierwszy dyrektor powołanego w 1990 roku Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, w latach 1991-2004 dyrektor artystyczny i naukowy tej placówki. Wydawca pism Jerzego Grotowskiego (wspólnie z Januszem Deglerem), Mieczysława Limanowskiego, Juliusza Osterwy, Wacława Radulskiego, Konrada Swinarskiego. Najważniejsze książki: Teatr Dionizosa. Romantyzm we współczesnym teatrze polskim (1972), Grotowski i jego Laboratorium (1980) – edycja amerykańska: Grotowski and his Laboratory (1986), Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice (1993), Jerzy Grotowski. Od divadla predstaveni k rituálnym hrám (1995), Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty (1998), Limanowski, Osterwa, Reduty. Pamięć (2003), Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim (2005).

Spotkanie odbędzie się w Sali Edukacyjnej
CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, ul. Jazdów 2

Zbigniew Osiński Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku
Część pierwsza: Kronika
Część druga: Studia
wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa

Dodaj komentarz