Poszukiwane pamiątki po Wojciechu Korfantym

Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje pamiątek związanych z Wojciechem Korfantym, w tym zdjęć, dokumentów sygnowanych przez Wojciecha Korfantego, czy też innych przedmiotów związanych z życiem osobistym i Jego aktywnością publiczną.

Przedmioty te Muzeum Śląskie chętnie weźmie w depozyt, zakupi lub przejmie na podstawie umowy darowizny lub wypożyczenia. Bezpośrednim celem tej zbiórki jest przygotowywana przez Muzeum wystawa poświęcona Wojciechowi Korfantemu oraz planowana ekspozycja stała w Nowym Muzeum Śląskim. Pamiątki te prosimy przekazywać lub zgłaszać do sekretariatu Muzeum Śląskiego w godzinach pracy placówki.

Wystawa Wojciecha Korfantego biografia polityczna potrwa od 18 kwietnia do 12 lipca 2009 roku. Wystawa przygotowana z okazji Roku Korfantego prezentuje człowieka o niezwykłej osobowości oraz osiągnięcia tego najwybitniejszego polityka polskiego, który wywodził się z Górnego Śląska. Organizatorzy przybliżają jedną z najważniejszych postaci życia politycznego II Rzeczypospolitej. Będzie można obejrzeć eksponaty, zdjęcia, wydawnictwa dotyczące W. Korfantego oraz wydarzeń, w których brał udział, i na które często wywarł decydujący wpływ – historia powrotu części Górnego Śląska do Polski.

Kuratorzy wystawy: Jarosław Racięski i Danuta Kowalik-Dura

Dodaj komentarz