• 2009-03-18

Życie zewnętrzne – wystawa Marka Chlandy w Galerii Starmach

Do 24 kwietnia 2009 roku w krakowskiej Galerii Starmach można oglądać wystawę Marka Chlandy Życie zewnętrzne. Na wystawie w Galerii Starmach można zobaczyć nie pokazywane wcześniej prace z cyklu rozpoczętego w 2008 roku, zatytułowanego Życie zewnętrzne. Na ekspozycję składa się trzynaście wizerunków narysowanych i namalowanych na papierze oraz trzy rzeźby wykonane z gliny, wosku i drewna. Wymienione prace są wyborem z większej rodziny prac pod tym samym tytułem.

Marek Chlanda

Marek Chlanda, Rzeźba II, 2008, glina, wosk, drewno, 60 x 48 x 38 cm

Marek Chlanda urodzony w Krakowie w 1954 roku, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1978 roku uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki. W latach 1980-1982 nauczał na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a następnie, w roku akademickim 1983-1984 razem ze studentami Vestlandets Kunstakademie w Bergen realizował dydaktyczny eksperyment zatytułowany Podróżująca Akademia, polegający na interdyscyplinarnych studiach w wielu krajach Europy. W roku 1985 był gościem Herning Hojskole w Danii, zaś w latach 1986-1988 wykładał w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego. W 1997 roku został laureatem, przyznanej wówczas po raz pierwszy, dorocznej Nagrody Fundacji Nowosielskich.

O swoim nowym cyklu prac Marek Chlanda napisał: W Życiu zewnętrznym proces uznawania tego co jest, a co nie jest zadowalające ( w sensie obrazowania) ciągle był chwiejny – podobny emocjonalnej bezradności wobec materiału, który studiowałem. Sytuacją graniczną, gdzie adekwatność i nieadekwatność zostały improwizacyjne zagubione jest rzeźba, wieloodcinkowa, długa. Częściowo wisząca, częściowo stojąca. Widzimy twarze, dłonie, ściany, chmury, teksty, kolory zgrozy, z zaciśniętym gardłem. Jak to się dzieje, nie wiadomo. Wiadomo jednak, iż znakiem życia wewnętrznego jest życie zewnętrzne. Często jedynym. Zaciśniętego gardła nie da się przedstawić.

Wystawie Marka Chlandy Życie zewnętrzne w Galerii Starmach towarzyszy publikacja Życie zewnętrzne / External life z tekstem autorstwa Andrzeja Szczepaniaka i materiałem ilustracyjnym.
kurator wystawy: Andrzej Szczepaniak

Dodaj komentarz