• 2009-03-16

Grafinale / Elita Grafiki Polskiej

20 marca 2009 roku o godzinie 18.00 w Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu odbędzie się wernisaż wystawy Andrzeja Węcławskiego. Wystawa odbywa się w ramach projektu Grafinale / Elita Grafiki Polskiej, który zakłada cykliczną prezentację najważniejszych artystów i osobowości współczesnej grafiki polskiej w formie wystaw i pokazów indywidualnych, połączonych ze spotkaniami z artystami i wykładami promującymi sztukę graficzną.

Dotychczas prezentowane były prace Zbigniewa Lutomskiego, Mirosława Pawłowskiego, Andrzeja Załeckiego i Krzysztofa Skórczewskiego.

Andrzej Węcławski

Andrzej Węcławski - grafik, malarz. Urodzony 10.07.1962 r. w Lublinie. Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Grafiki w latach 1981-1986. Od 1986 roku pracuje w warszawskiej ASP. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Grafiki, obecnie prowadzi dyplomującą pracownię grafiki warsztatowej i pełni funkcję kierownika katedry. W 2005 roku otrzymał nominację profesorską. Uprawia grafikę warsztatową (techniki metalowe, cyfrowe i litografię) oraz malarstwo i rysunek. Juror wielu konkursów graficznych (m.in. Triennale Grafiki Polskiej, cyklicznego konkursu Grafika Warszawska, IMPRINT 2008), komisarz i organizator wielu wystaw krajowych i zagranicznych. Otrzymał wiele prestiżowych nagród: nagroda międzynarodowego jury na wystawie Art of Today III, Budapeszt, Węgry (1990); II nagroda w konkursie Grafika Roku 2002, Muzeum Lubelskie, Lublin; nominacja do Nagrody im. C. K. Norwida za najważniejsze wydarzenie artystyczne w 2004 r.; Grand Prix w VII konkursie o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego organizowanym przez berlińską fundację Güntera Grassa (2007); Nagroda Pegaza – nagroda artystyczna ASP w Warszawie (2007); Grand Prix de la Ville Sarcelles na 13. Biennale Internationale de la Gravure, Sarcelles, Francja (2007).

Andrzej Węcławski twórczych impulsów poszukuje sięgając m.in. w krąg sztuki prymitywnej. Najważniejszym polem odniesień dużej grupy jego prac jest cykl Il y a de tout (Yadtout), zainspirowany tekstem André Malraux. Pisarz opisuje w nim francuskich artystów, którzy zafascynowani sztuką prymitywną stworzyli z francuskiego Il y a de tout (w tym jest wszystko) nieistniejące słowo Yadtout i nazwą tą ochrzcili wyimaginowane plemię, jego kulturę i sztukę. Prace z tego cyklu są bliskie pierwotnemu obrazowaniu, w formie przypominają nieznane, pełne ekspresji ideogramy. Budując własne uniwersum w Yadtout, artysta sięga również do świata symboli. Przybierają one formę krzyża, ale także mandali, labiryntu i spirali będącej najpowszechniejszym we wszechświecie uporządkowaniem ruchu, przetworzeniem początkowego chaosu w ciąg przemian, czy znaku nieskończoności oznaczającego wieczne krążenie i powrót, w którym każdy koniec oznacza nowy początek. Refleksja filozoficzna oraz przełożony na język abstrakcji świat rzeczywisty zostają włączone przez artystę w konsekwentny i niezwykle atrakcyjny wizualnie dyskurs. Odbywa się on przy udziale pierwotnego, oszczędnego języka grafiki – czerni i bieli, pomiędzy którymi autor rozpina całą gamę szarości. Anna Hałata

Wystawa czynna będzie do 9 kwietnia 2009

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
ul. T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl

Dodaj komentarz