• 2009-03-14

VIII Letnia Szkoła Wyszehradzka

Do 31 marca można składać aplikacje na VIII Letnią Szkołę Wyszehradzką. Projekt skierowany jest do studentów, doktorantów i młodych profesjonalistów z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach dwutygodniowego interdyscyplinarnego programu (28 czerwca – 11 lipca) odbędą się wykłady, debaty, warsztaty i seminaria dotyczące problemów regionu, Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzone przez międzynarodowe grono wybitnych ekspertów.

Wśród najważniejszych tematów zaproponowanych uczestnikom ósmej już edycji Letniej Szkoły znajdą się najbardziej aktualne wyzwania dla współczesnego świata, takie jak przeciwdziałanie światowemu ubóstwu, konsekwencje kryzysu finansowego, bezpieczeństwo energetyczne, społeczne zaangażowanie mediów, a także problemy identyfikacji tożsamości europejskiej, regionalnej, narodowej i wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Większość zajęć odbywać się będzie w Willi Decjusza, renesansowym kompleksie pałacowo-parkowym na Woli Justowskiej w Krakowie. Przewidziane są również wykłady na krakowskim Kazimierzu i sesje wyjazdowe.

Wyjątkowym, corocznym efektem Letniej Szkoły Wyszehradzkiej jest przełamywanie stereotypów, budowanie akceptacji, przyjacielskich więzi i klimatu współpracy pomiędzy uczestnikami – młodymi ludźmi, którzy wkrótce tworzyć będą elity polityczne, kulturalne i ekonomiczne w swoich krajach.

Letnia Szkoła Wyszehradzka jest inicjatywą Stowarzyszenia Willa Decjusza realizowaną od 2002 roku. Jest to przedsięwzięcie o charakterze lokalnym i makroregionalnym, skupiające się na upowszechnianiu kultury i europejskiego dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Grupy Wyszehradzkiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Zamysłem organizatorów jest stworzenie, alternatywnej dla studiów regulaminowych, platformy studiów zaawansowanych. Wyjątkowym, corocznym efektem Letniej Szkoły jest budowanie akceptacji, przyjacielskich więzi i klimatu współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, którzy wkrótce tworzyć będą elity polityczne, kulturalne i gospodarcze w swoich krajach.

Uczestnicy Szkoły odbędą wizyty studyjne w Auschwitz Birkenau i na Kazimierzu – żydowskiej dzielnicy Krakowa. Wezmą aktywny udział w życiu kulturalnym miasta, a podczas wyjazdowej sesji do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie poznają malownicze zakątki Małopolski. Studenci prezentować będą wybrane aspekty tradycyjnej i nowoczesnej kultury swoich krajów, co pozwoli im zrewidować swoją niejednokrotnie powierzchowną znajomość sąsiednich krajów i narodów oraz odnaleźć elementy wspólnego kulturowego dziedzictwa.
Tradycyjnie, część wykładów, warsztatów i spotkań będzie otwarta dla publiczności i mediów.
Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w dniach 1 – 31 marca 2009 roku

Letnia Szkoła Wyszehradzka
VIII edycja
Willa Decjusza, 28 czerwca – 11 lipca 2009

Dodaj komentarz