Grafika dzisiaj. Aktualne konstytuowania grafiki – dyskusja panelowa

18 marca 2009 roku o godzinie 18.30 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się dyskusja panelowa: Grafika dzisiaj. Aktualne konstytuowania grafiki. W dyskusji udział wezmą: Wincenty Dunikowski-Duniko, Roman Lewandowski i Marta Raczek, prowadzenie: Krzysztof Siatka.

W sztuce współczesnej silnie eksponowana jest działalność intermedialna. Koncentracja na wybranej technice jest wypierana przez polaryzację wysiłków na idei artystycznej, której podporządkowane są media. Przeniesienie punktu ciężkości na konceptualny zapis, zbiega się z faktem, że w szczególnym okresie swoich dziejów znajduje się grafika. Jej udział w kluczowych zjawiskach współczesnej kultury był czytelny przez niemal całe poprzednie stulecie i jest współcześnie. Zjawiska multiplikacji, repetycji, procesu kreacji oraz oddzielenie idei od realizacji – jej odbicia, organicznie związane z tradycją graficzną, były istotnym głosem w procesach konceptualizacji sztuki w latach 70. XX wieku i później. Na przełomie XX i XXI wieku grafika z kolei przyczyniła się do rozwoju nowych technologii elektronicznego zapisu i druku oraz zyskała w obliczu ich upowszechniania.

Ingrid Ledent, Self accomplishing Fact I

Ingrid Ledent, Self accomplishing Fact I

Nie bez znaczenia dla rodzimego ruchu artystycznego pozostaje fakt, że od 1966 roku w Krakowie jest organizowany jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów graficznych na świecie. Międzynarodowe Biennale Grafiki (współcześnie Triennale) w czasach przed 1989 rokiem było ambasadorem wielu radykalnych i współczesnych nurtów sztuki. Inicjowany w ten sposób, równoległy rozwój świadomości artystycznej w całej Europie jak również na innych kontynentach, był ważny w neoawangardowych przemianach.

Zaproszeni do dyskusji goście spróbują naświetlić aktualną sytuację grafiki oraz zabiorą głos w kwestii nurtujących problemów, wśród których najistotniejsze wydają się być:
- jakie są perspektywy rozwoju dziedziny
- co konstytuuje współczesne przeglądy i konkursy graficzne
- jaki był i jest udział grafiki we współczesnym obrazie sztuki
- co grafika zyskuje a co traci w dobie upowszechniania mediów elektronicznych

Wincenty Dunikowski-Duniko – artysta intermedialny; absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1974). Zdobył międzynarodowe uznanie w połowie lat 70. za cykle prac: Klasery, Albumy (1971), Projekcje (1973/1974) oraz Moment Art (1976) – nagradzane m.in. na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Lublanie (1977) i World Print Competition w San Francisco (1977). Był założycielem fikcyjnego Centrum Programowania Artystycznego Duniko (1972). W pierwszych latach działalności wylansował wiele lejtmotywów, z których najsłynniejsze I am always changing (1972) oraz to be is to be against (1972), pozostają aktualne do dzisiaj. W latach 80. koncentrował się na instalacjach i obiektach z serii Ready for Use (od 1980), New New Revolution (od 1985). Kolejna dekada zaowocowała cyklami Program bieżący (od 1992), Point of no Return (od 1992), Story of Point of No Return (od 1998) i Early Post Fossilien Painting (od 1999). Mieszka i pracuje w Bonn, Berlinie i Krakowie.

Hebler Herman Norwegia, Kwadrat V, serigrafia 65x65 cm GRAND PRIX D'HONNEUR MTG '97

Hebler Herman Norwegia, Kwadrat V, serigrafia 65x65 cm GRAND PRIX D

Roman Lewandowski – krytyk i teoretyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca akademicki. Autor blisko 250 publikacji (w czasopismach, książkach i witrynach internetowych), a także projektów wystawienniczych w galeriach polskich i zagranicznych. Uczestnik i organizator sympozjów poświęconych sztuce współczesnej.

Marta Raczek - ur. w 1979 r.; absolwentka historii sztuki (UJ) i filmoznawstwa (UJ), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, krytyczka i teoretyczka sztuki, niezależna kuratorka. Wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie oraz wiceprezes Fundacji Sektor w Katowicach. Współpracuje z Festiwalem Audio-Art w Krakowie i Stowarzyszeniem avantgarde tirol w Schwazu. Prowadzi wykłady poświęcone sztuce w ramach filmoznawstwa (UJ), podyplomowych studiów z zakresu wiedzy o kulturze (UJ) i podyplomowych studiów z zakresu gender (UJ) oraz wykłady gościnne i autorskie kursy historii i teorii sztuki. Opublikowała ponad 80 tekstów krytycznych. Stale współpracuje z Exit. Nowa Sztuka w Polsce i Obiegiem. Publikuje także w Odrze, Opcjach, Arteonie i Formacie. Jest autorką tekstów do katalogów wystaw oraz tekstów teoretycznych poświęconych zagadnieniom filmu i nowych mediów.

Krzysztof Siatka – historyk i krytyk sztuki; dyrektor galerii Foto-Medium-Art; interesuje się, bada i promuje sztukę neoawangardy i współczesną.

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków

Dodaj komentarz