• 2009-03-09

XIII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

W dniach od 18 do 25 kwietnia 2009 roku potrwa XIII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, który odbędzie się w Nowym Sączu. Udział w wokalnych mistrzostwach do tej pory zadeklarowało już kilkudziesięciu studentów i absolwentów wydziałów wokalnych i wokalno-aktorskich polskich i zagranicznych uczelni z Polski i zagranicy, w tym m.in. z Syrii, Chorwacji, Hiszpanii, Rosji, Niemiec i Austrii.

Międzynarodowy Konkurs imienia wielkiej polskiej śpiewaczki, to jeden z bardziej prestiżowych konkursów wokalnych w Europie. Co dwa lata kompetentne oceny jurorów i wysokie standardy tej rywalizacji przyciągają blisko stu młodych śpiewaków z różnych stron świata. W tym konkursie wokaliści musza wykazać się nie tylko doskonałą techniką śpiewu, ale i znajomością różnych stylów i gatunków muzycznych.

W tym roku w trzech etapach (I etap 19-20.04; II – 21-22.04; III – 24.04) uczestnicy konkursu, których pełna lista zamknięta zostanie w marcu, muszą zaprezentować 10 utworów, w tym zarówno arie operowe, jak i pieśni, utwory klasyczne i współczesne. Dla zwycięzców przewidziane są po trzy nagrody główne – oddzielnie dla głosów męskich i żeńskich (I nagroda – 5 000 euro w każdej kategorii) oraz wyróżnienia i szereg nagród pozaregulaminowych, w tym – co najważniejsze – udział w licznych koncertach i spektaklach operowych. Przesłuchania konkursowe, otwarte dla publiczności odbywają się w siedzibie organizatora – Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Od pierwszej edycji, w 1985 roku, uczestników konkursu ocenia międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Heleny Łazarskiej, wybitnej śpiewaczki i pedagoga, profesora Mozarteum w Salzburgu i Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Zasiadali w nim i zasiadają wybitne osobistości świata muzyki – śpiewacy tej klasy, co Luigi Alva, Ileana Cotrubas, Andrzej Hiolski, Zdzisława Donat, Birgit Nilsson, Jadwiga Rappe, a także dyrektorzy oper i impresariowie.

W tym roku jury obradować będzie w składzie: Helena Łazarska (przewodnicząca), Ewa Blahova (mezzosopran, pedagog śpiewu solowego), Menno Feenstra (muzykolog, menedżer), Giuseppe Giacomini (tenor), Bożena Harasimowicz (sopran), Jerzy Knetig (tenor), Wojciech Maciejowski (tenor, muzykolog, pedagog śpiewu solowego), Agnieszka Monasterska (pedagog), Bogdan Makal (bas-baryton), Vlatka Orsanic (sopran), Włodzimierz Zalewski (bas). W ostatnim etapie dołączą do tej listy dyrektorzy polskich scen operowych. Będą oceniać młodych artystów w systemie punktowym, wypracowanym, w oparciu o najlepsze wzorce.

Przez wiele lat program konkursu był precyzyjnie rozłożony na kolejne etapy – mówi przewodnicząca jury, prof. Helena Łazarska. – W każdym trzeba było wykonywać określone gatunki muzyczne i często konkretne dzieła. Jako uczestnik, a potem kilkakrotny juror obserwowałam najlepszy konkurs wokalny, o wielkiej tradycji w s’ Hertogenbosch (Holandia). Najpierw nagrody były tam przyznawane wedle gatunków głosu, potem według trzech kategorii: operowej, pieśniarskiej i oratoryjnej. A od kilku lat wybór utworów jest dowolny. I tę formułę zastosowałam w Nowym Sączu, gdzie obowiązuje jedynie to, by wśród wybranych utworów znajdował się utwór polski, utwór Mozarta i współczesny. Ale współczesny – nie wedle daty skomponowania, ale wedle jego odkrywczej zawartości.

Zwycięzców XIII Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari publiczność pozna 25 kwietnia podczas uroczystego koncertu laureatów w sali koncertowej MCK SOKÓŁ.

Dodaj komentarz