• 2009-03-04

28 DNI – Projekt Artystyczny w ramach programu Inkubator

6 marca 2009 roku w CSW Łaźnia w Gdańsku w ramach programu Inkubator zostanie otwarty Projekt Artystyczny. Artystki biorące udział w projekcie: Ada Braun, Iwona Demko, Katarzyna Korzeniecka, Anka Leśniak, Ewa Potocka (efka_s), Małgorzata Stankiewicz, Magdalena Samborska, Karolina Stępniowska, Anna Tomaszuk, Jowita Żychniewicz.

28 dni, obiekt Magdaleny Samborskiej

Dla kobiet miesiąc jest krótszy, żyjemy nie w trzydziestodniowym, ale w dwudziestoośmiodniowym cyklu. Menstruacja, zmiany hormonalne z nią związane, emocje im towarzyszące często uznawane są za istotę kobiecości. Jeszcze do niedawna specyficzne choroby i stany psychiczne przypisywano wyłącznie kobietom, tłumacząc je żeńską fizjologią. W naszej kulturze jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy ocenie kobiety jest jej zdolność do prokreacji, czyli legitymowanie się zdrowym, przydatnym ciałem czyt. zdrowym cyklem.

Kobiecość definiowana przez menstruację kryje w sobie swoisty paradoks. Z jednej strony jest czymś społecznie pozytywnym, akceptowalnym. Świadczy o przydatności społecznej kobiet czyli gotowości do rodzenia. Z drugiej strony jest wyznacznikiem chwiejności emocjonalnej, powodem do traktowania kobiet niepoważnie. Menstruacja wyznacza granice kobiecej użyteczności, świadczy o jej przedmiotowym traktowaniu.

Dlaczego posiadanie jej lub jej brak ma tak silny wpływ na określenie atrakcyjności i pożyteczności społecznej kobiet? Czy przez fakt bycia kobietą jesteśmy całkowicie uległe własnym hormonom i emocjom od nich zależnym? Czy jesteśmy w stanie odnaleźć się w ramach tego kulturowego stereotypu, sztywnego gorsetu hormonalno – emocjonalnego? Jak daleko odchodzimy od ideału kobiety, jeśli nie odpowiadamy biologicznemu wzorcowi. Czy kobiety po menopauzie są mniej kobiece? A co z osobami zmieniającymi płeć? Czy tylko cykl decyduje o płciowej tożsamości? Co zatem z umysłem, samoświadomością, kulturą, kulturową autokontrolą?

Kurator: Agnieszka Kulazińska

Dodaj komentarz