• 2009-02-28

Ogólnopolski konkurs na esej “Kultura i autorytety”

Do 15 marca 2009 r. trwa ogólnopolski konkurs na esej Kultura i autorytety. Organizatorem konkursu jest Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Teksty nie powinny przekraczać pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie).

Najlepszy z esejów zaprezentowany zostanie w Gdańsku podczas majowej konferencji Hanza Artystyczna – Autorytety. Wybrane teksty opublikowane będą w dwumiesięczniku literackim Topos oraz w materiałach pokonferencyjnych.

Opatrzone godłem prace w trzech egzemplarzach wraz z zamkniętą kopertą zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) nadsyłać należy do 15 marca (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk
z dopiskiem: Kultura i autorytety

Dodaj komentarz