• 2009-02-26

Wystawa Jednego Eksponatu

Od 1 do 15 marca 2009 roku we wrocławskim Muzeum Poczty i Telekomunikacji w ramach Wystawy Jednego Eksponatu będzie można zobaczyć obiekty sprowadzone specjalnie z Museum für Kommunikation w Berlinie. Funkcjonowała aż do 1976 roku (111 lat!) i należała bez wątpienia do najbardziej niezwykłych podziemnych sieci w stolicy Niemiec. Łączna długość jej tras wynosiła blisko 400 km. Sami berlińczycy nazywali ją małym U-Bahnem. Poczta pneumatyczna, bo o niej właśnie mowa, to specjalna metoda transportu korespondencji, małych paczek lub innych przedmiotów zamkniętych w pojemnikach umieszczonych wewnątrz przewodu rurowego.

Aparatura w głównych urzędzie telegraficznym w Berlinie, 1921 rok

Aparatura w głównych urzędzie telegraficznym w Berlinie, 1921 rok

Intensywny rozwój łączności telegraficznej zmusił służbę pocztową do stworzenie między urzędami pocztowymi dużych miast sprawnych połączeń, gwarantujących szybkie przekazywanie blankietów depesz. Przy realizacji tego zadania poczta pneumatyczna okazała się niezastąpiona i w rezultacie w dużych miastach (Paryż, Londyn, Berlin) powstały wielokilometrowe podziemne sieci poczt miejskich. Nie rezygnowano z niej nawet wtedy, gdy pojawiły się samochody pocztowe, gdyż pomijając ruch uliczny mogła nadal szybko i bezkolizyjnie dostarczac przesyłki do urzędów.

Stacja poczty atmosrerycznej w Paryżu, 1873

Stacja poczty atmosrerycznej w Paryżu, 1873

Metoda ta, nieznana praktycznie w Polsce znajdowała zastosowanie w najrozmaitszych instytucjach, hotelach, bankach, domach magazynowych, redakcjach dzienników, bibliotekach, aptekach, szpitalach. Do systemu berlińskiej poczty pneumatycznej dostęp miały między innymi luksusowy Hotel Aldon, którego goście błyskawicznie otrzymywali i wysyłali depesze oraz dom towarowy Wertheim. Jak dynamiczny był rozwój poczt pneumatycznych miejskich dowodem jest fakt, że w samym Berlinie w 20 lat po uruchomieniu pierwszego połączenia, do rozbudowanej sieci poczty były podłączone już 52 urzędy pocztowe, a dzienna liczba przesyłek między nimi wynosił 10 tysięcy listów i depesz.

Urządzenia poczty odbiorczej w głównym urzędzie telegraficznym w Berlinie, 1921 rok

Urządzenia poczty odbiorczej w głównym urzędzie telegraficznym w Berlinie, 1921 rok

Prezentowana po raz pierwszy we Wrocławiu oryginalna tuba poczty pneumatycznej z lat 20. XX wieku stanowiła część berlińskiej sieci pocztowej zainstalowanej w niemieckiej stolicy w 1865 roku przez firmę Siemens & Halske. Na wystawie pokazane zostaną także fotografie przedstawiające wnętrza stacji nadawczych poczty pneumatycznej oraz oryginalny list nadany w urzędzie pocztowym nr 6 w Berlinie 18.08.1891 roku.

Dodaj komentarz