Pasaż w Galerii Milano

12 marca 2009 roku w warszawskiej Galerii Milano odbędzie się wernisaż wystawy pt. Pasaż, prezentującej różne postawy artystów młodego pokolenia w odniesieniu do współczesnej rzeczywistości.

Paweł Borkowski - akryl 100x150cm

Paweł Borkowski - akryl 100x150cm

Galeria zaprosiła siedmiu autorów , którzy w swojej twórczości podejmują próby wyrażenia swoich postaw, emocji czy obserwacji posługując się nowymi mediami, działając na polach różnych dziedzin: sztuki, filmu, animacji komputerowych, instalacji, performance, fotografii, rzeźby czy malarstwa.

Marta Kochanek - Zbroja - Box

Marta Kochanek - Zbroja - Box

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace: Pawła FAFIKa Borkowskiego (rzeźba, animacje, malarstwo), Marty Kochanek – Zbroi (instalacja), Stefana Parucha (malarstwo), Maksymiliana Rigamonti (obiekt), Łucji Sokołowskiej (fotografia), Michała Stachyry (instalacja) oraz Rafała Wilka (video).

fot. Łucja Sokołowska

fot. Łucja Sokołowska

Wystawa potrwa do 31 marca 2009 roku.

Milano Galeria Sztuki,
Rondo Waszyngtona 2a, Warszawa

Dodaj komentarz