• 2009-02-10

ALFABETY SCENY w Łódzkiej Fabryce Sztuki

W dniach od 26 do 28 marca 2009 roku w łódzkiej Fabryce Sztuki odbędzie się pierwszy w tym roku warsztat teatralny prowadzony przez Tomasza Rodowicza i aktorów Teatru Chorea.

ALFABETY SCENY – CIAŁO, GŁOS, RYTM
ALFABETY SCENY – CIAŁO, GŁOS, RYTM

Trzydniowy warsztat zatytułowany CIAŁO, GŁOS, RYTM będzie intensywnym treningiem aktorskim, opartym na doświadczeniach Teatru Chorea. Warsztaty obejmą wymagający trening kondycyjny i sprawnościowy z elementami akrobatyki, pracę z ruchem scenicznym i elementami tańca, tworzenie choreografii opartych na nieparzystych formułach rytmicznych oraz pracę z głosem – od ćwiczeń oddechowych po niekonwencjonalne sposoby wykorzystania aparatu głosowego i naukę pieśni. Celem warsztatu będzie rozwijanie w obrębie grupy uczestników różnorodnego języka ekspresji i komunikacji oraz oryginalnych, nowatorskich form teatralnych.

CIAŁO – Każdy dzień rozpocznie intensywny trening fizyczny opracowany przez aktorów Chorei. Następnym etapem będzie wprowadzenie elementów akrobatyki, w tym podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, wzajemna uwaga, asekuracja, świadomość własnego ciała, świadomość grupy, współdziałanie z partnerem. Zajmiemy się też choreografią, która jest wynikiem wieloletnich studiów nad ikonografią antyczną, rysunkami przedstawionymi na ceramice, płaskorzeźbach i mozaikach antycznych. Na strukturach ruchowych wypracowanych przez uczestników będą budowane muzyczne układy polifoniczne i polirytmiczne. Część pracy będzie poświęcona budowaniu muzyczności, dynamiki i energii grupy.

GŁOS – Podstawowe ćwiczenia oddechowe, opanowanie oddechu przeponowego, uruchamianie rezonatorów i praca nad barwą głosu posłużą rozwijaniu naturalnych możliwości głosowych uczestników. Następnym krokiem będzie budowanie złożonych współbrzmień harmonicznych oraz nauka pieśni polifonicznych z różnych kręgów tradycji, oraz pięśni antycznej Grecji w opracowaniach CHOREI.

RYTM – Istotna część warsztatów poświęcona będzie pracy z rytmem oraz jego znaczeniu w teatrze. Główny nacisk położymy na rytmy nieregularne – charakterystyczne dla Starożytności, muzyki Bałkanów, Bliskiego Wschodu oraz Jazzu…

Praca z rytmem pozwoli przedstawić pewną interesującą metodę realizowania tekstu i muzyki na scenie. Rytmy nieparzyste zostaną wprowadzone za pomocą prostych kroków, uderzeń dłoni, głosu i zrytmizowanych gestów. Uczestnicy skoncentrują się na znalezieniu rytmiczności własnego ciała, rytmiczności i pulsu grupy. W warsztatach wykorzystane zostaną fragmenty dramatów i pieśni antycznych a także kompozycje ze spektakli.

Fabryka Sztuki,
ul. Tymienieckiego 3, Łódź

Dodaj komentarz