• 2009-02-07

Wokół Strefy Gazy – prawdy i mity

10 lutego 2009 roku w Centrum Kultury w Lublinie odbędzie się spotkanie Wokół Strefy Gazy – prawdy i mity, które poprowadzą dr Adam Kopciowski z UMCS i Robert Kuwałek. Celem jest przedstawienie różnych punktów widzenia na konflikt palestyńsko – izraelski i wykazać, że wiele informacji, które docierają do Europy, a zwłaszcza do mediów ma charakter czysto propagandowy, mający uwiarygodnić funkcjonowanie Hamasu jako legalnej organizacji. Faktycznie, o czym bardzo wiele osób nie wie i zapomina, Hamas przez większość krajów europejskich uznany został już dawno za organizację terrorystyczną. Pokazane zostaną również korzenie konfliktu palestyńsko-izraelskiego.

Adam Kopciowski – historyk, adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów UMCS. Zajmuje się dziejami ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w XX wieku. Autor kilkudziesięciu naukowych i popularnonaukowych artykułów poświęconych tej tematyce oraz monografii Zagłada Żydów w Zamościu (2005). Był stypendystą United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (2005).

Robert Kuwałek – historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego, pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Lublinie. Swoje badania na tematyką dziejów Żydów w Lublinie i na Lubelszczyźnie prowadzi już od kilkunastu lat. Ich efektem jest szereg artykułów w opracowaniach zbiorowych i czasopismach naukowych oraz współautorstwo książki Lublin – Jerozolima Królestwa Polskiego, poświęconej dziejom społeczności żydowskiej w Lublinie. Był stypendystą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej, dzięki której mógł prowadzić badania archiwalne w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie oraz National Archives w College Park.

Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12, Lublin

Dodaj komentarz