• 2009-02-07

Wystawa Pawła Kowalewskiego

Do 21 lutego 2009 roku w Galerii Appendix 2 w Warszawie można oglądać wystawę Pawła Kowalewskiego: Ja zastrzelony przez Indian po raz drugi. Twórczość Pawła Kowalewskiego jest zróżnicowana gatunkowo, obejmuje malarstwo na płótnie i na papierach, a także rzeźbę (drobne formy w modelinie) i instalacje i ready mades. Wszystkie te elementy zawierał już wieloczęściowy i rozbudowany formalnie dyplom pt. Sztuka osobista czyli prywatna (1983). Jego głównym wątkiem były niewielkiego formatu obrazy, prezentujące zazwyczaj pojedyncze postaci i przedmioty na neutralnym tle. Ich znaczenie dopowiadały tytuły pisane na białych płóciennych szarfach, doczepionych do blejtramów niczym wyolbrzymione podpisy na wystawie. Motywy z obrazów tłumaczyły niewiele, sugerując istotnie ściśle osobisty, dostępny tylko autorowi kod ich odczytania. Z drugiej strony, dołączone do nich tytuły (Ja zastrzelony przez Indian, Zdzicho skacze co noc z butelkami z benzyną i in.) świadomie nawiązywały do groźnej, nacechowanej protestem aury tych lat. Kilka z tych obrazów stało się ikonami malarstwa lat 80.

Ja zastrzelony przez Indian po raz drugi

Ja zastrzelony przez Indian po raz drugi

Wystawa w galerii appendix2 jest symbolicznym powtórzeniem pracy dyplomowej artysty sprzed 25 lat. Pokazane na niej zostaną wczesne obrazów oraz specjalnie przygotowane serie grafik, opartych na wybranych przez autora oryginalnych pracach. Stąd tytuł wystawy: Ja zastrzelony przez Indian po raz drugi, który pokazuje zamysł ekspozycji zestawiającej stare obrazy z nowymi serigrafiami.

Galeria appendix2
ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa

Dodaj komentarz