• 2009-01-30

Prawo do aborcji – wykład Jacqueline Heinen

2 lutego 2009 r. w Instytucie Goethego w Krakowie odbędzie się ostatni wykład w cyklu Przezroczyste ciała. Udział kobiet w życiu politycznym w Europie 1968/2008. Wykład zatytułowany Prawo do aborcji: polityczność w relacji prywatne – publiczne wygłosi Jacqueline Heinen.

Jacqueline Heinen - emerytowana profesor socjologii na Université Versailles-St Quentin-en-Yvelines. Do obszaru jej zainteresowań naukowych należą przemiany polityczne i obywatelskie w Środkowej i Wschodniej Europie, ze szczególnym naciskiem na Polskę, której to poświęciła jedną ze swoich prac – Aborcja w Polsce: Kwadratura koła (z Anną Krasuską-Matuchniak, 1992).

Pytanie o aborcję jest emblematyczne dla relacji prywatne-publiczne i dla traktowania praw jednostki w społeczeństwie oraz funkcjonowania w nim płci. W powszechnej opinii problematyka ciała i rodziny pojawia się w sferze prywatnej, a kwestia reprodukcji jest zazwyczaj rozważana jako także do niej należąca. Według ideologii liberalnej prywatne jest definiowane jako miejsce wolności znajdujące się poza ingerencją państwa. Ruchy feministyczne lat 70. jednakże odsłoniły wymiar polityczny prywatnego jako miejsce dominacji kobiecych ciał wymagające, aby wybory w kwestii reprodukcji przestały być poddawane dyktatowi prawa czy zakazów nakładanych przez innych; aby były one ustanawiane indywidualnie, przez same kobiety.

Studia feministyczne pokazały, że rodzina, jej konstrukcja, relacja osobista w swoich ramach była zawsze reglamentowana mniej lub bardziej przez państwo. Jeśli ten stan rzeczy utrzymywał się przez dłuższy czas jako niewidoczny w oczach większej części badaczy spraw społecznych, to właśnie z racji podrzędnego statusu kobiet, który to miał wkład w uczynienie ich transparentnymi i zakrywał część tego, co publiczne w analizie funkcjonowania sfery prywatnej.

Wystąpienia referentów w cyklu Przezroczyste ciała zostaną opublikowane w formie książkowej.

Goethe-Institut
Rynek Główny 20, Kraków

Dodaj komentarz