Finisaż wystawy Hidden Pictures oraz dyskusja wokół książki Medium na białym tle

30 stycznia 2009 roku o godzinie 18.00 w galerii Foto-Medium-Art w Krakowie odbędzie się finisaż wystawy Michała Jakubowicza zatytułowanej Hidden Pictures. Ostatnie godziny ekspozycji zostaną połączone z panelową dyskusją na temat książki Michała Jakubowicza Medium na białym tle (Wrocław, 2008), poświęconej wybranym zagadnieniom wrocławskiego fotomedializmu. W spotkaniu obok autora weźmie udział Jerzy Olek.

Medium na białym tle Michała Jakubowicza to książka o fotografii, a ściślej o podróży do granic, jaką fotografia sama sobie wyznaczyła. Autor przybliża postać wybitnego polskiego artysty, Jerzego Olka, którego twórczość i droga reprezentują przemiany, jakie zaszły w recepcji fotografii na przełomie ostatniego półwiecza. Książka szczegółowo przedstawia proces kształtowania się światopoglądu artystycznego, wytyczonego tradycją konstruktywistyczną, współrzędnymi kontrkultury, minimalizmem i sztuką pojęciową, wizją metafotograficznego medium, ucieczką we wschodnią filozofię zen i utopijnym poszukiwaniem tajemnej wiedzy w obrazie, który coraz mniej przypomina świat, a coraz bardziej sam obraz.

M. Jakubowicz, Kształt i punkt 7A

M. Jakubowicz, Kształt i punkt 7A

Michał Jakubowicz (ur. w 1977 r.) jako artysta koncentruje się na problematyce kodu wizualnego, morfologii przekazu, obrazowania językowego i pozajęzykowego, topologii i znaku pustego. Prowadzi badania związane z percepcją figur asemantycznych. Zajmuje się fotografią, performance, pisze poezję oraz teksty krytyczne i teoretyczne. W latach 1998-2003 studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografię (2000-2003) w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w której obecnie przygotowuje pracę doktorską. Artysta prowadzi autorskie pracownie fotografii w katedrach Corporate Identity w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu, Edukacji Artystycznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje teksty teoretyczne i krytyczne publikował m.in. w czasopismach Artluk, Exit, Odra, Rita Baum.

Galeria Foto-Medium-Art
ul. Karmelicka 28/12, Kraków

Dodaj komentarz