• 2009-01-28

Pokaz filmów o Jerzym Turowiczu

28 stycznia 2009 r. o godzinie 18.00 w  Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbędzie się pokaz filmów o Jerzym Turowiczu w związku z 10. rocznicą Jego śmierci. W programie: Zwyczajna dobroć. O Jerzym Turowiczu w reżyserii Marii Kaczanowicz-Zmarz oraz Rozmowy na koniec wieku – z Jerzym Turowiczem Katarzyny Janowskiej i Piotra Mucharskiego.

Jerzy Turowicz (ur. 10 grudnia 1912 w Krakowie, zm. 27 stycznia 1999 w Krakowie), polski dziennikarz i publicysta, założyciel i redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego w latach 1945-1953 i 1956-1999, absolwent II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

W czasie okupacji niemieckiej współpracował z polityczno-wojskową katolicką organizacją podziemną Unia. W 1953 roku za odmowę publikacji nekrologu Stalina Tygodnik Powszechny został zamknięty. Następnie został przejęty przez PAX i prowadzony był przez inną redakcję. W 1956 r. pismo zostało zwrócone prawowitej redakcji. W roku 1964 Jerzy Turowicz podpisał List 34 sprzeciwiający się narastającym ograniczeniom wolności słowa. W czasie kiedy był redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego pismo uzyskało duże znaczenie i prestiż, a w latach 80. stało się nieformalnym organem prasowym środowisk opozycyjnych.

W latach 1960-1990 prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Działacz ruchu soborowego, aktywnie wspierał środowiska propagujące zmiany posoborowe w Kościele katolickim. Swoim przemyśleniom na temat Kościoła i II Soboru Watykańskiego dał wyraz w książce Kościół nie jest łodzią podwodną W 1999 roku Wydawnictwo Znak wydało cykl jego artykułów zamieszczonych w Tygodniku Powszechnym pt. Bilet do raju. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz honorowym przewodniczącym Rady Etyki Mediów.

Centrum Kultury Żydowskiej
ul. Meiselsa 17, Kraków

Dodaj komentarz