• 2009-01-22

Modern Post Mortem Michała Brzezińskiego

24 stycznia 2009 r. o godzinie 18.00 w CSW Łaźnia w Gdańsku odbędzie się pokaz projektu Michała Brzezińskiego Modern Post Mortem. Dotyka on zjawiska modernizmu, a właściwie modernistycznych idei przemian. Idea zmiany świata, nowego ładu i nowego porządku powraca w różnych mutacjach. Socjalizm zmienia swe oblicza i próbuje wciąż na nowo wprowadzać idee rewolucji w czyn.

Modern Post Mortem

Modern Post Mortem

W swoim filmie Brzeziński zestawia oblicze socjalizmu radzieckiego z intelektualnym wysublimowanym socjalizmem francuskim, oraz społecznymi postkolonialnymi realiami polskimi. Inicjuje sytuację, w której widz sam będzie mógł próbować przenieść pewne wartości i sytuacje mentalne z jednej przestrzeni na inną. Zestawione zostały ze sobą obrazy z domowego archiwum ludzi związanych z subkulturą post-punkową, film D.Vertova Entuzjazm. Symfonia Donbasu oraz film montażowy Społeczeństwo spektaklu do tekstu G. Deborda. Praca jest więc recyklingiem pamięci i kultury okraszonym elementami abstrakcji i wizji zamkniętych oczu, oraz eksplikacjami estetyki obrazu wideo cyfrowego.

Film w technice cyfrowej jedynie symuluje inne media, sam pozostając kodem bez właściwości, jedynie operując temporalnymi przypadłościami czasu, w którym film powstawał i to może się wydawać jego specyfiką. Medium cyfrowe jest więc idealne dla stosowania mistyfikacji i poprzez związek z komputerem i jego bazami danych poniekąd organicznie operuje Found Footage. Autor swobodnie podchodzi do kwestii symulacji efektów innych mediów, wprowadzając czasem zamieszanie, mistyfikując zawartość video, która przybiera cechy obrazu filmowego, lub odwrotnie. Jest to więc igraszka z propagandową rolą filmu, wykonanego dla potrzeb domowego archiwum.

CSW Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

Dodaj komentarz