• 2009-01-15

Jakiego uniwersytetu potrzebujemy? – Debata Krytyki Politycznej w Gdańsku

19 stycznia 2009 roku o godzinie 17.30 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się debata Klubu Krytyki Politycznej pt. Jakiego uniwersytetu potrzebujemy?

Nie sposób wymienić wszystkich zarzutów kierowanych pod adresem instytucji współczesnego uniwersytetu. Z jednej strony, wspomina się o skostniałej, zhierarchizowanej strukturze pętającej wszelkie przejawy niezgodnego z oczekiwaniami uniwersyteckiego establishmentu myślenia, którego podstawowym celem miałoby być utrzymywanie swojego status quo oraz niedopuszczanie do jakichkolwiek zmian. W tym kontekście idea Universitas – wspólnoty uczonych i uczących się – wydaje się być niepożądaną mrzonką wyznawaną przez niewielką grupę heretyków.

Pojawiają sie również głosy o hipermarketyzacji uczelni wyższych, w tym polskich uniwersytetów. Zwolennicy tego poglądu uważają, że edukacja wyższa została skolonizowana przez logikę kredencjalizmu, a uczestnicy procesu kształcenia na poziomie uniwersyteckim ( w tym pracownicy naukowi) kierują się zasadami neoliberalnej ekonomii.

Z drugiej strony, istnieje pewna grupa osób próbujących dać odpór takiej wizji społecznej funkcji uniwersytetu. Przedstawiciele różnych środowisk (pedagodzy krytyczni, politolodzy, intelektualiści) biją na alarm, domagając się pogłębionej debaty wokół kondycji i roli współczesnego uniwersytetu. Cykl debat organizowanych przez Krytykę Polityczną oraz publikacja przewodnika pt. Uniwersytet zaangażowany ma być przyczynkiem do takiej właśnie dyskusji.

Swój udział w debacie zapowiedzieli: Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska, prof. Teresa Bauman i prof. Tomasz Szkudlarek z Instytutu Pedagogiki UG, Sławomir Sierakowski – Redaktor Krytyki Politycznej. Moderatorem dyskusji będzie dr Piotr Zamojski z Instytutu Pedagogiki UG. Debatę zorganizowano przy współpracy z Naukowym Kołem Filozoficzno-Artystycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk

Dodaj komentarz