• 2009-01-13

Aleksander Sołżenicyn – nowe spojrzenie na Autora i jego twórczość

19 stycznia 2009 r. o godzinie 18.00 w krakowskim Centrum Kultury Żydowskiej odbędzie się wykład prof. Jerzego Pomianowskiego pod tytułem Aleksander Sołżenicyn, nowe spojrzenie na Autora i jego twórczość oraz promocja nowego wydania Archipelagu Gułag.

Aleksander Isajewicz Sołżenicyn - rosyjski pisarz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1970, autor trzytomowego Archipelagu GułagArchipelag Gułag: 1918-1956, próba dochodzenia literackiego – to jego najważniejsze, trzytomowe dzieło, napisane w formie relacji historycznej. Jest ono wymownym świadectwem zbrodniczej działalności systemu komunistycznego w ZSRR. Autor, wykorzystując swoje doświadczenia, pokazał rozwój i rozprzestrzenianie się systemu więziennictwa radzieckiego, którego celem pierwotnym miała być eliminacja wrogich klas społecznych. W konsekwencji powstał cały archipelag obozów koncentracyjnych i obozów morderczej pracy, nazwany od instytucji zarządzającej (Gławnoje Uprawlenije Łagierej) Archipelagiem Gułag.

Dzieło jest świadectwem stopniowego odzierania człowieka z jego godności i zmuszania do niewolniczej pracy pod bardzo wzniosłymi hasłami. Na Zachodzie książka ta wywołała ogromne poruszenie, które doprowadziło do rozwiania iluzji na temat systemu komunistycznego oraz osłabienia wpływów komunistów zachodnioeuropejskich.

Centrum Kultury Żydowskiej
ul. Meiselsa 17, Kraków

Dodaj komentarz