• 2009-01-07

Wykłady w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Od 13 do 22 stycznia 2009 r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie można uczestniczyć w wykładach dotyczących wystawy Sztuka cenniejsza niż złoto. Osoby reprezentujące różne obszary wiedzy – krytycy, artyści, socjolodzy, pisarze przedstawią własne reinterpretacje poszczególnych dzieł i zakreślają dla nich nowe konteksty.

Mirosław Bałka "Chłopiec i orzeł", 1988

Mirosław Bałka, Chłopiec i orzeł, 1988

- Znawca modernistycznej architektury warszawskiej, historyk sztuki prof. Waldemar Baraniewski opowie o porażce architektury modernistycznej na podstawie historii neonu kina Skarpa, zaprojektowanego przez architekta Zygmunta Stępińskiego.

- Współtwórca galerii Raster Łukasz Gorczyca mówić będzie o Broniewskim Wilhelma Sasnala.

- Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, prof. Mariusz Hermansdorfer przedstawi twórczość Magdaleny Abakanowicz.

- Historyczka sztuki Agata Jakubowska opowie o pracach Aliny Szapocznikow w kolekcji Muzeum oraz o przygotowaniach do konferencji i wystawy na temat tej artystki w Muzeum (wiosna 2009 roku).

- Socjolog i tłumacz Julian Kutyła, członek redakcji Krytyki Politycznej, mówić będzie o pracy Katariny Sedy Tam nic nie ma i dyskusji na jej temat, która miała miejsce na łamach KP.

- Kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny Obiegu Adam Mazur opowie o fotografie Eustachym Kossakowskim i jego archiwum.

- Andrzej Orłowski z Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ opowie o współpracy Pawla Althamera z jego podopiecznymi przy kolektywnej realizacji rzeźby Guma.

- O fotografii Jan Paweł II w kontekście twórczości Piotra Uklańskiego mówić będzie kurator i krytyk sztuki Łukasz Ronduda.

- Twórczość Marka Sobczyka i Jarosława Modzelewskiego na tle Gruppy i sztuki lat 80. zaprezentuje Anda Rottenberg.

- Historyk sztuki Karol Sienkiewicz opowie archiwum prof. Grzegorza Kowalskiego i przedstawi najnowsze realizacje Kowalni.

- O Kracie, która wyrosła wewnątrz tymczasowej siedziby Muzeum opowie jej twórczyni, Monika Sosnowska.

- Krytyczka literatury Kazimiera Szczuka przedstawi własną interpretację rzeźby Chłopiec i orzeł Mirosława Bałki

- prof. Magdalena Środa mówić będzie o Karze i zbrodni Katarzyny Kozyry.

- Nasz śpiewnik Artura Żmijewskiego stanie się punktem wyjścia dla wykładu prof. Joanny Tokarskiej-Bakir.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3
00-124 Warszawa

Dodaj komentarz