• 2009-01-06

Performing lecture w Teatrze Starym

10 stycznia 2009 r. o godzinie 19.15 w Teatrze Starym w Krakowie odbędzie się performing lecture z udziałem Pawła Sztarbowskiego i Michała Zadary, którego tematem będzie zapomniany dramat Mikołaja Reja, wydany po raz pierwszy w 1549 roku pod tytułem Kupiecz, to jest Kstałt a podobieństwo Sądu Bożego ostatecznego. Tekst nie cieszył się zainteresowaniem czytelników ani badaczy, nigdy też nie był wystawiany.

Utwór wpisuje się w bogatą tradycję Processus Sathanae, czyli traktatów przedstawiających sprawę czarta przeciw ludziom lub Chrystusowi, prowadzoną z zachowaniem wszelkich formalności prawnych. Autorzy projektu Kupiecz - realizowanego w ramach festiwalu re_wizje/sarmatyzm – chcą postawić pytanie o szukanie klucza do tekstów dawnych i zastanowić się, czy i w jaki sposób traktat o zbawieniu, pisany na przełomie średniowiecza i renesansu przez autora mocno zaangażowanego w idee reformacji religijnej, da się przełożyć na dzisiejsze realia. Następnym ogniwem oryginalnego procesu przywracania dawnego tekstu świadomości współczesnych czytelników i widzów ma być przygotowanie filmowej wersji wykładów Sztarbowskiego i Zadary, a następnie – na jej podstawie – scenariusza teatralnego spektaklu.

Narodowy Stary Teatr
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków

Dodaj komentarz