• 2009-01-05

Black Box – Instalacja multimedialna Doroty Walentynowicz

16 stycznia 2009 roku w CSW Łaźnia w Gdańsku odbędzie się wernisaż projektu Doroty Walentynowicz: Black Box – Instalacja multimedialna i stanowi część programu INKUBATOR.

Twórczość Doroty Walentynowicz najkrócej można byłoby opisać jako konceptualną – interesują ją zagadnienia związane z definicją fotografii, podstawową dla niej kategorią światła. Drugim ważnym zagadnieniem jest proces translacji – przekładania prywatnej przestrzeni na doświadczenia obiektywne. Sztuka dla Doroty Walentynowicz rozgrywa się w przestrzeni stosunków międzyludzkich, a nie w zamkniętej sferze prywatnej, wewnętrznej. W poszczególnych realizacjach ważne miejsce odgrywa widz. Proces interpretacji, odczytywania znaczeń konstytuuje się poprzez zabawę/grę twórcy z odbiorcą. Reguły ustala artystka pozostawiając sobie rolę dyrygenta sytuacji. Współudział widza jest podstawowym warunkiem zaistnienia pracy, nie tylko w warstwie formalnej, ale również treściowej – dopełnienia refleksję teoretyczną.

Dorota Walentynowicz

Dorota Walentynowicz

Centralnym punktem instalacji Black Box będzie czarna skrzynka, tajemniczy przedmiot – pośrednik, w którym w niczym w flusserowskim apparatusie zachodzić będą niewidoczne zdarzenia – znaczenie zdaje sie wnikać do pośrednika (aparatu-opertora) z jednej strony (input) by wypłynąć z drugiej (output), przy czym samo przechodzenie, zdarzenie we wnętrzu pośrednika pozostaje utajnione; pośrednikiem jest czarna skrzynka. Całkowicie zautomatyzowane aparaty w filozofii Viléma Flussera nie potrzebują ludzkiej interwencji, ale dla wielu z nich uczestnicy są niezbędni jako gracze i funkcjonariusze.

Dorota Walentynowicz

Dorota Walentynowicz

Dorota Walentynowicz jest absolwentką Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego (2001), wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2005), Królewskiej Akademii Sztuk i Konserwatorium Królewskiego (Haga, Holandia, 2007). Dwukrotnie otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska oraz Miasta Gdańska, a także Stypendium Kulturalne Miasta Bremy, stypendium rządu holenderskiego HSP Huygens oraz subsydium Stichting Niemeijer Fonds (Dordrecht, Holandia).

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk

Dodaj komentarz