• 2009-01-02

Wystawa Michała Jakubowicza w Foto-Medium-Art

Do 30 styczbia w galerii Foto-Medium-Art w Krakowie można oglądać wystawę Michała Jakubowicza Hidden Pictures. Artysta zwraca się z prośbą do gości galerii o przyniesienie na otwarcie wystawy fotografii prasowych, które zostaną wykorzystane w czasie akcji i staną się później elementem ekspozycji.

Prezentowane na wystawie prace, zawarte w cyklu Ukryte obrazy (2005-2008), wynikają z przetworzenia już istniejących obrazów obecnych w dzisiejszej ikonosferze. Formy kreowane przez artystę, często nazywane też Formalikonami, powstają w wyniku wyboru dowolnego kształtu na dowolnej fotografii, obrysowania go i wypełnienia czerwonym kolorem. Formalikony są okaleczone, pozbawione swoich pierwotnych właściwości, lub rozmnożone. Genezą powstania form redukowanych z fotografii jest analiza znaczeń utraconych i uzyskanych. Najnowsze prace precyzyjniej podejmują problem szeroko rozumianego braku, a szczególnie braku znaczenia – asemantyki.

Kształt i punkt 7a

Kształt i punkt 7A

Michał Jakubowicz (ur. w 1977 r.) w latach 1998-2003 studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografię (2000-2003) w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w której obecnie przygotowuje pracę doktorską. Artysta prowadzi autorskie pracownie fotografii w katedrach Corporate Identity w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu, Edukacji Artystycznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim.
Prace artysty były prezentowane podczas kilku wystaw indywidualnych (m.in. Trzebnica 2007, Wrocław 2005, Poznań 2004) i zbiorowych (m.in. 30th Anniversary Show, galeria Foto-Medium-Art, Kraków, 2007, Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Radom, 2008).

Wystawę Michała Jakubowicza Hidden Pictures można oglądać do 30 stycznia 2009 roku.

Galeria Foto-Medium-Art
ul. Karmelicka 28/12, 31-128 Kraków

Dodaj komentarz