Wystawa prac ze Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej

8 stycznia 2009 r. o godzinie 18.00 w Galerii Bielskiej BWA odbędzie się wernisaż wystawy prac ze Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, którą od 2005 roku gromadzi Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Kolekcja, znajdująca się w gestii Fundacji dla Śląska, liczy pond 300 prac kilkudziesięciu artystów. Układają się one w różnorodne wątki obrazujące współczesność, widziane i przeżywane przez artystów polskich przełomu XX i XXI wieku. Znajdują się w niej głównie dzieła odnoszące się do problematyki społecznej, tożsamości kulturowej czy pamięci historycznej, chociaż nie brakuje w niej także prac o odmiennym, kontemplatywnym wyrazie, zróżnicowanych pod względem stylistyki i użytych mediów.

Śląska kolekcja uznawana jest za bardzo interesującą pod względem koncepcji gromadzenia prac. Anda Rottenberg, kuratorka i krytyk sztuki, uznała, iż w kolekcji tej wyraziście rysuje się wielopłaszczyznowa narracja, krzyżująca wątek ogólnopolski z lokalnym, zaś autorzy kolekcji odwołują się do dwóch ważnych tendencji w polskiej sztuce: tradycji konceptualnej i tradycji figuratywnej.

Jerzy Lewczyński, Nieznany, 1959

Jerzy Lewczyński, Nieznany, 1959

Zgromadzone prace stanowią pewien komentarz do specyfiki historyczno-kulturowej Śląska poprzez nawiązania do problematyki społecznej, etosu pracy, tożsamości narodowej, języka czy też kluczowego dla tego regionu zjawiska industrializacji (widać to m.in. w pracach Urszuli Broll, Edwarda Dwurnika czy fotografiach Zofii Rydet i Jerzego Lewczyńskiego). Wiele prac nawiązuje do specyficznego na Śląsku zjawiska adaptacji społecznej – najpierw do rzeczywistości zdeterminowanej przez przemysł, a potem przez niego porzuconej (m.in. prace Adama Garnka, Grzegorza Klamana, Pawła Warchoła, a także cykl fotografii i film wideo Michała Kopaniszyna i Janusza Łobzowskiego o bezdomnych i narkomanach w Katowicach). Kolejnym wątkiem widocznym w kolekcji jest charakterystyczny dla Śląska eskapizm, ucieczka w metafizykę, stale obecna potrzeba doznań duchowych (np. w malarstwie Andrzeja Urbanowicza i Henryka Wańka). Nie brakuje w kolekcji prac młodych artystów związanych z cieszyńskim Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, np. Piotra Lutyńskiego (malarstwo), Krystyny Pasterczyk (rzeźba), Krzysztofa Morcinka (obiekt).

Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

Dodaj komentarz