• 2008-12-30

Rzeźba i malarstwo buddyjskie w Japonii

7 stycznia 2009 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha odbędzie się wykład na temat rzeźby i malarstwa buddyjskiego w Japonii.

Buddyzm nierozerwalnie kojarzy się ze spokojem emanującym z tajemniczo uśmiechniętego oblicza Buddy utrwalonego w licznych kamiennych posągach rozsianych w Azji od Afganistanu po Japonię, z rubasznym, zaraźliwym śmiechem spływającym z nalanych twarzy chińskich posągów, z przysadzistością indyjskiej stupy i strzelistością chińskiej pagody, z subtelnym erotyzmem nagich tancerek zdobiących ściany grot w Adżancie i prowokacyjną, niemal pornograficzną seksualnością tybetańskich bóstw uchwyconych w akcie zbliżenia, z kiczowatą wielobarwnością tybetańskich mandali i delikatną kruchością japońskich pejzaży, z przepychem tybetańskich malowideł oraz z prostotą koła namalowanego przez chińskiego mnicha jednym pociągnięciem pędzla. Owo formalne i ikonograficzne bogactwo sztuki buddyjskiej oraz etapy i tło jej historycznego rozwoju omówione zostaną podczas wykładów organizowanych przez Katedrę Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha
ul. M. Konopnickiej 26, Kraków

Dodaj komentarz