Spotkania z twórcami nieobojętnymi

Od 17 do 20 stycznia 2009 r. w Kluboksięgarni Głośna Samotność odbędą się spotkania zatytułowane Zaangażowani. Spotkania z twórcami nieobojętnymi.

To cykl czterech spotkań, których tematem będzie historia ruchu zaangażowanego w literaturze i teatrze. Jarosław Lipszyc – najbardziej znany twórca poezji politycznej, Daniel Odija - jeden z czołowych reprezentantów prozy nie uciekającej od wątków społecznych, Maciej Nowak – dyrektor Instytutu Teatralnego i ojciec chrzestny współczesnego teatru politycznego, Paweł Wodziński – wybitny reżyser, aktor, scenograf, opowiedzą o swojej przygodzie ze sztuką zorientowaną społecznie – ruchem artystycznym, który po dominacji postmodernistycznej estetyki i indywidualizmu lat 90. stał się najbardziej wyrazistą propozycją w literaturze i teatrze nowej dekady. Spotkania poprowadzą, związani z Krytyką Polityczną, Bartosz Frąckowiak i Igor Stokfiszewski.

Program spotkań:

17 grudnia o godzinie 19.00 – Jarosław Lipszyc, spotkanie poprowadzi Igor Stokfiszewski

18 grudnia o godzinie 19.00 – Daniel Odija, spotkanie poprowadzi Igor Stokfiszewski.

19 grudnia o godzinie 19.00 – Maciej Nowak, spotkanie poprowadzi Bartosz Frąckowiak.

20 grudnia o godzinie 19.00 – Paweł Wodziński, spotkanie poprowadzi Bartosz Frąckowiak.

Jarosław Lipszyc (1975) - dziennikarz, poeta i działacz społeczny. Był jednym z głównych ideologów i przedstawicieli nurtu neolingwistycznego w poezji. Wydał dwa tomiki: bólion w kostce (1997) oraz poczytalnia (2000). Wykonuje swoje wiersze z towarzyszeniem, specjalnie powołanego w tym celu, zespołu Usta. Członek zarządu Internet Society Polska, walczy o wolne oprogramowanie. Prezes Fundacji Nowoczesna Polska, w ramach której realizuje projekt Wolne Podręczniki. Autor bloga W stronę wolności. Lipszyc opowiada się za uwolnieniem ludzkiej twórczości od ograniczeń prawno-patentowych, wychodząc z założenia, że kultura jest dobrem wspólnym i wszelkie obostrzenia w jej używaniu są praktykami monopolistycznymi, stanowiącymi zagrożenie dla wolności jednostek. Inicjator Listu otwartego przeciwko wprowadzeniu patentów na oprogramowanie (2005) i Listu otwartego przeciwko DRM (2006) - cyfrowym systemom ograniczania dostępu do dóbr kultury. Twórca Mnemotechnik, wydanych w 2008 roku przez Wydawnictwo KP.

Daniel Odija (1974), polski pisarz i dziennikarz, publicysta. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim, pracuje w słupskim oddziale Telewizji Polskiej. Publikował w wielu periodykach literackich, w roku 2000 – ukazał się zbiór jego opowiadań zatytułowany Podróże w miejscu. Kolejne jego książki zostały wydane przez Wydawnictwo Czarne. W swoich utworach pisarz maluje realistyczny obraz tzw. Polski B przełomu tysiącleci. Powieść Tartak w 2004 znalazła się wśród finalistów nagrody Nike. W 2005 roku wydał książkę szklana huta, 2008 roku ukazała się kolejna: Niech to będzie sen.

Maciej Nowak - Obecnie szef Instytutu Teatralnego w Warszawie. W latach 2000-2006 kierował z sukcesem gdańskim Teatrem Wybrzeże, w którym promował młodych polskich twórców. W czasie jego pracy w Wybrzeżu teatr stał się sceną na której nie unikano tematów społecznych i politycznych. Wcześniej był m.in. redaktorem Gońca Teatralnego i Ruchu Teatralnego, w latach 1998-2000 prowadził dział kultury Gazety Wyborczej. Prekursor i patron współczesnego polskiego teatru zaangażowanego. Poza tym jest krytykiem kulinarnym. Jest członkiem zespołu Krytyki Politycznej.

Paweł Wodziński - reżyser i scenograf. Na początku swej kariery reżyserował i tworzył scenografię w wielu teatrach polskich. W 1998 roku był założycielem i szefem towarzystwa teatralnego – stowarzyszenia powołanego do promocji współczesnej dramaturgii oraz głoszącego ideę teatru społecznie zaangażowanego. W latach 2000 – 2003 Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu. Teatr ten w czasie dyrekcji Wodzińskiego stał się czołową sceną w Polsce, zrealizował głośne premiery i koprodukcje, wielokrotnie nagradzane na różnych festiwalach i przeglądach. Jest współautorem polskich przekładów angielskich sztuk współczesnych oraz autorem tekstów teoretycznych.

Głośna Samotność
ul. Ratajczaka 18, Warszawa

Dodaj komentarz