• 2008-11-24

Po Ptakach/After the Birds w Bytomiu

11 grudnia 2008 r. o godzinie 18.00 w Bytomskim Centrum Kultury odbędzie się spektakl Po Ptakach/After the Birds. Przedstawienie stanowi międzynarodowy projekt teatralny Stowarzyszenia Teatralnego Chorea (z Gardzienic, Polska) i teatru tańca Earthfall (Cardiff, Walia, Wielka Brytania). Spektakl wyreżyserowali: Jim Ennis, Jessica Cohen, Tomasz Rodowicz.

Po ptakach/After the Birds

Po ptakach/After the Birds

Polska premiera Po Ptakach to po Hode Galantan druga część tryptyku realizowanego wspólnie przez Choreę i Earthfall. Oba zespoły posługujące się zupełnie odmiennymi estetykami i metodami pracy stworzyły wspólnie nowy język na pograniczu gatunków i stylów. Chorea i Earthfall konfrontują antyczną grecką pieśń chóralną ze współczesną muzyką, choreografią przestrzeni miejskiej i lękami dzisiejszego świata. Przedstawienie oparte jest na wątkach zaczerpniętych z komedii Arystofanesa pt.: Ptaki, radykalnie zestawionych z nowoczesnymi formami ruchu i śpiewu.

Bytomskie Centrum Kultury
ul. Żeromskiego 27
Bytom

Dodaj komentarz