Legendy o krwi. Antropologia przesądu

27 listopada 2008 r. o godzinie 18.00 w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbędzie się spotkanie z prof. Joanną Tokarską-Bakir, autorką książki Legendy o krwi. Antropologia przesądu. W spotkaniu, promującym najnowszą książkę prof. Joanny Tokarskiej-Bakir, udział wezmą: Prof. Feliks Tych, Red. Jarosław Makowski, Paweł Kozacki, OP. Po spotkanie odbędzie się projekcja filmu pt. Polak w szafie w reż. Artura Żmijewskiego (2007r., 38 min.).

Najnowsza książka wybitnej prof. Joanny Tokarskiej-Bakir dotyczy etnografii antysemityzmu i antyjudaizmu. Autorka kontynuuje rozważanie, które zostały rozpoczęte w Obrazie osobliwym. Hermeneutycznej lekturze źródeł etnograficznych: wielkich opowieściach. Wnikliwie śledzi losy przesądu popularnego w Europie, a żywego do dziś między innymi w Sandomierzu, owych legend o krwi (tzw. blood libels), który przypisuje Żydom tzw. mordy rytualne i profanacje eucharystii.

Badania Tokarskiej-Bakir mają charakter interdyscyplinarny – wykorzystując ustalenia historyków, socjologów i psychologów społecznych interpretuje przebadane już źródła historyczne z perspektywy antropologicznej, łącząc analizę folklorystyczną, antropologię filozoficzną, teologię, religioznawstwo oraz psychoanalizę.

Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17, Kraków

Dodaj komentarz