• 2008-11-15

Grudka soli pod powieką – wiersze Elżbiety Zechenter-Spławińskiej

21 listopada o godzinie 18:00 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie odbędzie się promocja najnowszego tomiku wierszy Elżbiety Zechenter-Spławińskiej Grudka soli pod powieką, wydanego w ramach serii Poeci Krakowa. Wiersze Autorki będzie śpiewać Agnieszka Rosner z towarzyszeniem pianisty Edwarda Zawilińskiego. Spotkanie poprowadzi Wojciech Ligęza.

(…) fotografie dawnych uczuć, zapisy wspomnień, kroniki spraw przegranych, rejestry projektów, które się nie spełniły, strony żałobne, wanitatywne medytacje. (…) Wiersze Elżbiety Zechenter-Spławińskiej uczą dystansu – potwierdzonego przez autoironię, obrony własnych prawd, cóż z tego, że słabszych od wrzawy całego świata, dzielności, która przyjmuje wszystko, co się wydarza, bez upiększeń, złudzeń i mitów. Raz po raz powraca czułość, odzywa się czysty liryzm. W elegijnym świetle wyostrzającym kontury rzeczy w sposób intensywny odczuwa się piękno krajobrazów i miejsc, bardziej wyrazisty staje się związek z całym istnieniem, więcej znaczą międzyludzkie więzi. Utrwalone w poezji debiutantki pierwsze intuicje i rozpoznania, zachwyty i refleksje teraz wzbogacone zostają o doświadczenie i mądrość. (Wojciech Ligęza)

Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
Kraków

Dodaj komentarz