Culture for Revitalisation – Revitalisation for Culture

Od 13 do 14 listopada 2008 w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia odbędzie się Międzynarodowa konferencja w ramach projektu Cities On The Edge: Culture for Revitalisation – Revitalisation for Culture, dotycząca związków kultury i rewitalizacji. Rewitalizacja, czyli przywracanie do życia miejskich dzielnic łączy większość dyscyplin ludzkiej wiedzy, od umiejętności rozwiązywania problemów technicznych, komunikacyjnych, ekologicznych, medycznych, poprzez nauki społeczne, aż do teologii czy historii sztuki.

Jak opisać związek kultury i rewitalizacji? Kultura rozumiana jako zespół działań obejmujący m.in. sztukę, historię czy konserwację zabytków może być traktowana jako narzędzie rewitalizacji miast. Można też odwrócić sytuację i stwierdzić, że rewitalizacja jest działaniem w dziedzinie szeroko rozumianej kultury. Rewitalizacja to przywracanie do życia dzielnice miast, które można zdefiniować jako rodzaj tworów kultury.

Na konferencji zostaną wymienione doświadczenia dotyczące obu tych punktów widzenia oraz obu działań: zastosowania kultury do rewitalizacji, jak i rewitalizacji jako dzieła współczesnej kultury.

Do konferencji zaproszeni zostali teoretycy, artyści działający w przestrzeni publicznej, socjologowie oraz kuratorzy, pomysłodawcy projektów rewitalizacji historycznych-post wojskowych, post industrialnych obiektów w Kaliningradzie, Rotterdamie.

CSW Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
Gdańsk

Dodaj komentarz