• 2008-10-16

Klub Krytyki Politycznej na Śląsku

18 października o godz. 19.00 w Bytomiu w ramach festiwalu Pora prozy odbędzie się spotkanie Kanon Lewicy. Termin lewica artystyczna wyszedł z szerokiego użycia wraz z końcem dwudziestolecia międzywojennego. Dziś nadal powraca do słownika krytyków sztuki, służąć jako wygodna etykieta, którą przykłada się do zaangażowanych politycznie twórców. Czy warto reaktywować lewicę artystyczną i jak dziś zdefiniować owo hasło? Czy istniejące w literaturze, teatrze i sztukach wizualnych nurty krytyczne są na tyle silne, że można je ujmować we wspólny nawias i przypisywać zaangażowanie ukierunkowane w tą samą stronę?

Punktem wyjścia dla Krytyki Politycznej jest rozpoznanie, że po pierwsze jedną z najpoważniejszych szkód, jakie polska kultura poniosła w wyniku narzucenia jej przez pół wieku sowieckiej dominacji, to niemal zupełne zapomnienie o wielkich tradycjach polskiej przedwojennej krytycznej myśli społecznej, oraz po drugie skompromitowane realnym socjalizmem i zapomniane przez władzę komunistyczną, kulturalne osiągnięcia wielu środowisk, artystów, pisarzy czy pism wciąż czekają na twórcze ożywienie.

Działania Krytyki Politycznej od kilku lat zasadzają się na udowodnieniu, że w Polsce istnieje tradycja myślenia lewicowego i wprowadzeniu tej tradycji do szerszego obiegu. Ludzie skupieni wokół Krytyki odwołują się do tradycji Młodej Polski (Brzozowski, Krzywicki, Nałkowski), Dwudziestolecia Międzywojennego (Strug, Żeromski, Boy-Żeleński, Krzywicka, Stawar, Próchnik) czy opozycji antykomunistycznej w okresie PRL-u (Kuroń, Modzelewski, Michnik, Lipski, Strzelecki). Realizowane jest to głównie za sprawą serii Kanon Wydawnictwa Krytyki Politycznej, gdzie wznawiane są najważniejsze dzieła autorów związanych z krytyczną refleksją w polskiej kulturze.

Seria jest dowodem, że Krytyka Polityczna chce stać się aktywnym spadkobiercą tych zapomnianych tradycji polskiej kultury. Dotyczy to zarówno tradycji polskiej przedwojennej lewicy, jak i obszernej części literatury i eseistyki opozycyjnej wobec PRL oraz emigracyjnej. Spotkanie będzie również próbą odpowiedzi na pytanie o to, co możemy zaliczyć do kanonu współczesnej polskiej inteligencji zaangażowanej? Na jakiej zasadzie rekonstruować ów zbiór? Czy współczesnej lewicy potrzebny jest zestaw ksiąg uświęconych czy też przełamywanie dawnych tradycji i etosów? Goście spotkania spróbują udzielić odpowiedzi na liczne pytania o kanon oraz tożsamość współczesnej inteligencji zaangażowanej.

Udział biorą: Paweł Dunin-Wąsowicz (publicysta, krytyk literacki, redaktor naczelny pisma Lampa), Piotr Marecki (kulturoznawca, Krytyka Polityczna, Uniwersytet Jagielloński), Jaś Kapela (poeta, prozaik), Maciej Nowak (historyk sztuki, Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie), Stanisław Ruksza (kurator, CSW Kronika, Krytyka Polityczna, Uniwersytet Śląski).

Prowadzenie: Igor Stokfiszewski (krytyk literacki, Krytyka Polityczna)

Dodaj komentarz