• 2008-10-15

Sopocki Salon Literacki

25 października 2008 roku w Sopocie rozpocznie się Sopocki Salon Literacki. Ambicją Sopockiego Salonu Literackiego jest przypomnienie tradycji odbywających się niegdyś na Wybrzeżu Kolokwiów gdańskich, prowadzonych przez Profesor Marię Janion, skupiających nie tylko jej studentów, ale wszystkie znaczące postaci życia kulturalnego. Atmosfera tamtych spotkań sprzyjała burzliwym debatom na wszelkie tematy i swobodnym wypowiedziom wszystkich uczestników, zarówno znawców tematu, jak i czytelników. Organizatorzy chcą aby sopocki dworek był miejscem spotkań, przyciągającym artystów, twórców, badaczy literatury, studentów, a także wydawców. Gospodarzami Salonu będą Jacek Dehnel, wywodzący się z Trójmiasta pisarz, poeta, tłumacz, laureat m.in. Nagrody im. Kościelskich i Paszportu Polityki, znany szerszej publiczności jako prowadzący telewizyjny program kulturalny Łossskot oraz Bożena Kudrycka, autorka projektu SSL, polonistka, filmoznawca, publikuje artykuły i rozprawy naukowe m.in. w Kwartalniku filmowym.

Spotkania organizowane z wydawnictwem słowo/obraz terytoria:

25 października o godz. 18.00

Georges Bataille Erotyzm. Rozmowa z Tadeuszem Komendantem i Krzysztofem Matuszewskim

Wybitni literaturoznawcy Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski porozmawiają o kontrowersyjnym francuskim filozofie, którego prowokacyjne dzieła miały wielki wpływ na literaturę i filozofię XX wieku. Bataille’owskie rozróżnienie trzech postaci erotyzmu – erotyzmu ciała, erotyzmu serc i erotyzmu sacrum – jest jednym z podstawowych pojęć współczesnej antropologii.

Pogwałcić tajemnicę erotyzmu, sięgając do samej głębi bytu – taka jest ambicja tej książki, zasłużenie uznanej za klasyczną. Aby zrozumieć, czym jest erotyzm dla ludzi, trzeba ująć go całościowo, wraz z człowiekiem i jego historią.

Erotyzm stanowi klasyczną pozycję w dwudziestowiecznej humanistyce światowej na pograniczu antropologii, historii religii oraz tego, co wypada nazwać historią ciała. Bataille w sposób wyjątkowo dobitny pokazał, że erotyka stanowi nie tylko podstawę egzystencji człowieka, ale że wszelkie ludzkie działanie, przede wszystkim artystyczne i naukowe, zakorzenione są w erotyzmie pojmowanym przez francuskiego myśliciela-artystę jako warunek możliwości wypowiedzi i aktu twórczego. Krzysztof Rutkowski

26 października o godz. 18.00

Spotkanie z Zenonem Kruczyńskim, autorem książki Farba znaczy krew, i Tymonem Tymańskim

Dyskusję na temat książki Zenona Kruczyńskiego może zdominować nie tyle rozmowa o tym, co my właściwie wiemy o zabijaniu (zwierząt), co rozważania bardziej ogólnej natury. Autor jest czynnie zaangażowany w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, prowadzi warsztaty rozwoju osobistego Energia w działaniu i autorski projekt Wgląd w relację pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Książka Farba znaczy krew mówi prawdę – często szokującą – o polowaniach, ale przede wszystkim uczy szacunku dla wszelkiego życia i pomaga odzyskać harmonię w obcowaniu z naturą.

Jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, cieszę się, że taka książka została napisana. Nie wstydzę się ani mojego wzburzenia, ani wzruszenia podczas jej czytania. Olga Tokarczuk

To książka ważna, mocna, angażująca. Zrodzona ze zrozumienia własnych błędów, z potrzeby zadośćuczynienia i obudzonego współczucia. Obnaża i burzy nasze niemądre stereotypy i automatyzmy, które od niepamiętnych czasów wyznaczają nasz stosunek do świata zwierząt, do świata w ogóle, a także do nas samych, i przyczyniają się do tego, że zmierzamy w kierunku cywilizacyjnej katastrofy. Ta książka zmusza do pomyślenia na nowo. Wojciech Eichelberger

Swoją obecność w Sopockim Salonie Literackim w listopadzie i grudniu zapowiedzieli m.in. Marek Bieńczyk, Ryszard Engelking, Krzysztof Rutkowski, Olga Tokarczuk i Grzegorz Jankowicz

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu Dworek Sierakowskich, Sopot, ul. Czyżewskiego 12

Dodaj komentarz