• 2008-10-09

Tomasz Tomaszewski – Rzut beretem

16 października o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Tomasza Tomaszewskiego: Rzut beretem. Wystawa zdjęć artysty jest wynikiem kilkudziesięciu podróży po Polsce w latach 2007 i 2008. Zestaw 55 fotografii, które autor wybrał spośród wielu tysięcy, to socjologiczny dokument dotyczący przemian na wsi i mocny, poruszający obraz świata, ktory pozostaje nieznany i wyparty ze zbiorowej świadomości. Jest to świat byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych.

PGR-y, propagandowa wizytówka PRL, mimo że w rzeczywistości całkowicie niewydolne, przedstawiane były przez nieomal pół wieku jako zwycięstwo gospodarki socjalistycznej nad burżuazyjną, aż przemieniły się w symbol systemu i razem z nim uległy likwidacji.

Te dawne majątki polskie i niemieckie, przejęte przez państwo po II wojnie, po raz drugi w stosunkowo niedługim czasie, za życia zaledwie jednego pokolenia, przechodzą równie gwałtowną zmianę, wielki historyczny eksperyment, który dla wielu ludzi w nim uczestniczących przeradza się w dramat, a innym, mniej licznym, daje szansą na pozytywną odmianę dotychczasowej egzystencji.

Ten zbiór znakomitych fotografii to także materiał o znacznej wartości socjologicznej i edukacyjnej. Tomaszewski przedstawia istotny fragment najnowszej historii Polski w całej jego złożoności, w sposób obiektywny i głęboko humanistyczny zgodnie z intencją, jaka przyświecała jego pracy – uhonorowania ludzi polskiej wsi, których, wbrew oficjalnym deklaracjom, zepchnięto na margines. Wystawa Rzut beretem skazanych na niepamięć, naszej wspólnej pamięci przywraca.

Wystawa czynna do 30.11

Kurator: Marek Grygiel
Piwnice Zamku

Dodaj komentarz