• 2008-10-09

Dzieła Zdzisława Nitki

Od 11 października w Muzeum Śląskim w Katowicach można oglądać obrazy Zdzisława Nitki, dynamiczne, pulsujące żywym kolorem obrazy  to połączenie fascynacji pracami mistrzów ekspresjonizmu z pragnieniem wyrażenia indywidualnych wizji.

Ekspozycja to pierwsza tak obszerna prezentacja dzieł Zdzisława Nitki, pokazująca 21 lat pracy twórczej artysty. Trzon pokazu stanowią prace z ostatniego okresu twórczości – lat 2004-2008. Uzupełniają je dzieła z lat wcześniejszych. O ich charakterze Zdzisław Nitka pisze: Wystawa zatem, to prezentacja bieżących poszukiwań malarskich w konfrontacji z artystycznymi rozwiązaniami z okresu młodzieńczego. Nie chciałbym określać tego projektu jako retrospektywa, lecz bardziej jako próbę porównań – obrazów dawnych z obecnymi. Prace wypożyczono z kolekcji prywatnych i zbiorów publicznych.

Zdzisław Nitka, Wieczór ze śmiercią, 1993, drzeworyt, wł. Galeria Giza, Chrzanów

Zdzisław Nitka, Wieczór ze śmiercią, 1993, drzeworyt, wł. Galeria Giza, Chrzanów

Zdzisław Nitka urodził się w 1962 roku w Obornikach Śląskich. Studiowała w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1987 roku w pracowni prof. Józefa Hałasa, od 1988 roku jest pedagogiem w macierzystej uczelni. W 1997 wraz z żoną, także malarką, Jolantą Nikt (pseudonim artystyczny), utworzył w Obornikach Śląskich prywatne Muzeum Ekspresjonistów.

Twórczość Zdzisława Nitki sytuuje się pomiędzy przedwojennym nurtem ekspresjonistycznym a ruchem transawangardowym lat 80., który świadomie manifestuje swój związek z tradycją. Kompozycje artysty są barwne, o głębokiej, syntetycznej stylizacji. Powstały z inspiracji pracami mistrzów, m.in. Edvarda Muncha oraz wybitnego niemieckiego ekspresjonisty Ernsta Kirchnera oraz potrzeby wyrażenia w malarski sposób świata własnych emocji.

Zdzisław Nitka, Kirchner i Marcella, 2004, olej, akryl, płótno, kolekcja prywatna Andrzeja Kwaśnika

Zdzisław Nitka, Kirchner i Marcella, 2004, olej, akryl, płótno, kolekcja prywatna Andrzeja Kwaśnika

W Muzeum Śląskim w Katowicach ekspozycja ma swoją premierę, potem zostanie zaprezentowana w Muzeum Miejskim Wrocławia, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Galerii GaGa w Warszawie. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 10 października o godz. 17.00.

Kurator wystawy – Joanna Szeligowska-Farquhar

Dodaj komentarz