• 2008-09-30

5TM Triennale Młodych 2008

Do 5 października 2008 r. potrwa 5TM Triennale Młodych 2008 organizowane przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Ideą Triennale Młodych jest diagnoza aktualnego stanu sztuki tworzonej przez jej adeptów, którym stwarzana jest możliwość spektakularnego artystycznego debiutu.

oronsko03_485
Tradycja tej imprezy –piątą edycję traktujemy jako skromny jubileusz – nawiązuje do spotkań młodych artystów i krytyków sztuki zainicjowanych w początku lat 90. przez prof. Jana Berdyszaka, w owym czasie Przewodniczącego Rady Programowej CRP. Ich rezultatem były kolejne wystawy: Miejsca, niemiejsca (1992), Status quo (1996), Model do składania (2000), bez tytułu™ (2004) – oraz jako próba syntezy: Sztuka III RP, re-prezentacja faktów artystycznych Triennale Młodych (2003), objęta patronatem Ministra Kultury.

oro324sko02_485
W dotychczasowych pokazach wzięło udział już ponad stu młodych twórców. Dla wielu z nich był to nie tylko debiut, ale także początek rzeczywistej kariery. Nie jest to pokaz o charakterze jednorodnym, tylko zbiór różnorodnych środków wypowiedzi, często na pograniczu tradycyjnych dyscyplin. Istotnym walorem tej imprezy jest możliwość wykonania prac premierowych. Centrum ze swej strony służy potencjałem technicznym. Ta szeroko pojęta otwartość i brak rygorystycznie przyjętych reguł powodują, że Triennale Młodych zachowuje ciągle ważne miejsce na scenie artystycznej. Do bieżącej edycji zakwalifikowano 33 osoby (w tym także kolektywy artystyczne), wywodzące się z ważniejszych ośrodków. Reprezentowane są wszystkie dyscypliny artystyczne i działania typu performance.

oronsko_485
Uczestnicy: Piotr Adamski, Tomasz Bajer, Wojciech Bąkowski, Olaf Brzeski, Agnieszka Chojnacka, „Truth” Krystian Czaplicki, Wojciech Doroszuk, Wojtek Gilewicz, Marek Glinkowski, Arti Grabowski, Andrzej Karmasz, „Dwaesha” Paweł Kowzan, Kobas Laksa, Alicja Łukasiak, Artur Malewski, Przemysław Matecki, Jan Mioduszewski, Tomasz Mróz, Laura Pawela, Aleksandra Polisiewicz, Marta Pszonak, Karol Radziszewski, Michał Stachyra, Mariusz Tarkawian, Andrzej Wasilewski, Zorka Wollny, Agnieszka Zwolińska, Dziewczęta Przeszanowne: Marcelina Gunia, Natalia Turczyńska, Karolina Stępniowska; Galeria Rusz: Joanna Górska, Rafał Góralski; Grupa Sędzia Główny: Karolina Wiktor, Aleksandra Kubiak; JezusMaria: Matylda Sałajewska, Michał Kopaniszyn.

Kurator: Kamil Kuskowski
Koordynator projektu ze strony CRP: Jarosław Pajek
Dyrektor artystyczny: Mariusz Knorowski
Wystawa czynna do 5 października 2008 r.

Centrum Rzeźby Polskiej
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko

Dodaj komentarz