• 2008-09-29

Przejrzystość rzeczy. Edycja 7. Urodziny. Edycja 60

Do 12 października 2008 roku w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie można oglądać prace Tomka Sikory Przejrzystość rzeczy. Edycja 7. Urodziny. Edycja 60. Projekt artystyczny Tomka Sikory Przejrzystość rzeczy miał swoją premierę w CSW Zamek Ujazdowski przed kilku laty. Obecna jego odsłona to jego wzbogacona, siódma prezentacja na 60. urodziny Artysty. W tych liczbach jest zawarta, podobnie jak i w całym przedsięwzięciu, pewna asymetria. Pojawiają się przedmioty i fotografie, niekoniecznie w stanie równowagi, połączone przez autora, gdzie siła ich oddziaływania leży zarówno w sferze emocjonalnej, jak i estetycznej. Przedmioty te nie są anonimowe, należą lub należały do konkretnych osób i zostały opatrzone ich komentarzami, podpisami, rysunkami.

Tomek Sikora tworzy zbiór wspomnień i refleksji, których impulsem staje się osobista pamiątka, drobiazg, czy bardzo zwykły przedmiot odgrywający jednak poważną i znaczącą rolę w życiu ofiarodawcy. Zabiegiem dodatkowym jest wpisanie w te przedmioty za pomocą fotografii wizerunku danej osoby, przez co umacnia się związek przedmiotu w relacji uczuciowej i wspomnieniowej.

Tak tworzona kolekcja, gdzie osią przewodnią jest udział pośredni wielu osób dla autora ważnych: przyjaciół, członków rodziny, osób spotykanych w trakcie jego licznych podróży po świecie, z której wyłania się obraz prawdziwego życia z jego nieoczekiwanymi i zaskakującymi epizodami ludzkich losów.

Od czasu premiery w CSW w ciągu ostatnich lat Przejrzystość rzeczy prezentowana była w kilku innych miejscach m. in. w Bielsku Białej, Poznaniu, Sztokholmie, Chicago i poszerzyła się o kilkadziesiąt nowych obiektów – fotografii. Obecna wystawa jest kolejnym podsumowaniem trwającego w czasie procesu tworzenia tej niezwykłej kolekcji.

Otwarcie wystawy 9.09, godz. 18.00
Wystawa czynna do 12.10
Kurator: Marek Grygiel
Piwnice Zamku

Dodaj komentarz