List otwarty – Jaromir Jedliński

GALERIA FOKSAL MCKiS JAROMIR JEDLIŃSKI, KIEROWNIK GALERII

Foksal 1/4, 00-950 Warszawa
tel/fax 0 22 8276243
e-mail: foksal@mckis.waw Warszawa,

31 maja 2008 roku

Powiadamiam, że z dniem 1 lipca 2008 roku zrzekam się pełnienia funkcji kierownika Galerii Foksal.

Galeria Foksal założona została w 1966 roku przez krytyków – Wiesława Borowskiego, Ankę Ptaszkowską i Mariusza Tchorka, a pod egidą artystów, w pierwszym rzędzie Tadeusza Kantora, Henryka Stażewskiego, innych jeszcze, którzy w większości utrzymywali długo, bądź utrzymują po dziś dzień współdziałanie z tym Miejscem. W większości i artyści, i krytycy utwierdzali jego istotne znaczenie. W roku 2006, po czterech dekadach kierowania Galerią Foksal jej współzałożyciel, a mój Przyjaciel – Wiesław Borowski, który prawdę mówiąc uosabia Galerię Foksal, postanowił przekazać swą rolę mnie. Są wszak sprawy, których przekazać się nie daje. Nie bez wahań podjąłem się wtedy przyjęcia tej odpowiedzialności i 1 lipca 2006 roku objąłem kierownictwo Galerii. W tej chwili, a wobec ponad czterdziestodwuletniej ciągłej historii Galerii przy ulicy Foksal 1/4, ów czas, kiedy usiłowałem zastąpić Wiesława Borowskiego jest epizodem. Był to czas dla mnie ważny. Ponoszę, co oczywiste, pełną odpowiedzialność za ów okres działalności Galerii, a także traktuję tę próbę jako cenną lekcję. Jednym ze swoich zadań uczyniłem usiłowanie odzyskania przez Galerię Fundacji Galerii Foksal, założonej przez Wiesława Borowskiego w połowie lat dziewięćdziesiątych, potem utraconej przez Galerię Foksal, a zainicjowane w tej materii przeze mnie przed rokiem kroki prawne są w toku. Trwanie tego sporu jest wielce destruktywne. Rozstrzygnięcie prawne jest tu pilnie pożądane.

Wobec takiego stanu spraw, ze względów zarówno osobistych, jak i z powodów wynikających z zasad funkcjonowania Galerii Foksal, jej relacji z administracją, to jest patronatu nad nią objętego przed kilkunastu laty przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (którego Kierownictwo – co podkreślam – robi, co może dla dobrego zarządzania tą, jak i innymi samorządowymi placówkami kulturalnymi Mazowsza), a wreszcie zważywszy na skomplikowane, a zastane przeze mnie niejasne relacje pomiędzy Galerią Foksal, a innymi publicznymi oraz prywatnymi sferami życia artystycznego w Polsce i w świecie, nie mogę trwać w obecnym stanie i dalej uznawać swojej odpowiedzialności za kształt funkcjonowania Galerii Foksal. Na scenie życia artystycznego jawią się twory hybrydowe i grasują ich operatywni funkcjonariusze oraz udziałowcy, uprawiane jest piractwo, zachodzi profesjonalizacja w kreowaniu pozornych wartości. Groźne te zjawiska wymagają użycia adekwatnych wobec nich form i środków obrony. Publiczne instytucje artystyczne pozostają wobec tych zagrożeń bezradne. Ja w swojej, przez ostatnie dwa lata, instytucji poczułem się w konfrontacji z nimi bezsilny. Hipokryzję zaś w „publicznej sferze” życia sztuki uważam za tegoż życia śmiertelne zagrożenie.

Tak więc, po zakończeniu trwającej obecnie w Galerii wystawy Diany Fiedler Double, (do 12 czerwca 2008 roku), pod moim kierunkiem w Galerii zainaugurowana będzie wystawa dwóch artystów brytyjskich: Alexandra Hamiltona i Richarda Ashrowana Blue Flora Celtica – Kinloch Rannoch ~ Fingals Cave. Jej otwarcie nastąpi 19 czerwca (trwała będzie ona zaś do 8 sierpnia 2008 roku).

Galeria Foksal, ze swoją historią, Archiwum, Kolekcją (przechowywaną w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie w formie depozytu), ze swym potencjałem Miejsca i oczekiwaniami wobec Foksalowego genius loci, a także w zgodności z nadziejami środowisk artystycznych różnych pokoleń, trwa nadal w kształcie, którego perspektyw nie będę nakreślał. Jest ona magnetycznym punktem dla twórców i odbiorców istotnych znaczeń i postaw artystycznych oraz intelektualnych, historycznych i współczesnych. Sytuują się one poza głównym, obowiązującym nurtem życia sztuki i lansowanych, jako artystyczne, pseudowartości łatwo przyswajalnych przez media i rynek. Takie wybory zakorzenione w nonkonformizmie towarzyszyły działalności Foksal zawsze. Takim też mocnym, odmawiającym przystosowania, Miejscem – ufam – Galeria Foksal pozostawać może nadal.

Zwracam się z podziękowaniem za współdziałanie tym wszystkim, którzy uczestniczyli w pracy oraz funkcjonowaniu Galerii Foksal w ostatnich dwóch latach, jak i w całym długotrwałym czasie jej istnienia. Wdzięczny jestem zwłaszcza Artystom, którzy uznają Galerię Foksal za swoje Miejsce.

Jaromir Jedliński

Dodaj komentarz