• 2008-09-27

Les Voix Humaines

4 października 2008 roku o godzinie 18.00 na Zamku Kliczków k. Bolesławca, odbędzie się koncert w wykonaniu Les Voix Humaines: Susie Napper i Margaret Little. Kameralna muzyka francuska XVII wieku odkrywa intensywność muzycznej ekspresji, często niedostrzeganej we współczesnym odbiorze epoki Ludwika XIV (zwanej we Francji Wielkim Wiekiem).

Muzyka dla consortu wiol da gamba od dawna cieszyła się wielką popularnością w salonach francuskiej szlachty i burżuazji. Według Tinto du Tille, już w 1670 roku w domu Sainte-Colombe’a on sam i jego córki regularnie grywali koncerty na wiolach sopranowych i basowych. Zachowały się rękopisy 67 koncertów na wiole autorstwa Sainte-Colombe’a. Są to utwory na dwie dialogujące wiole, gdzie oba instrumenty były określone jako esgales, o równej ważności. Utalentowany uczeń Sainte-Colombe’a, Marin Marais, nadworny gambista oraz członek orkiestry Opery, skomponował podobne utwory i zamieścił je w swojej Premier Livre, opublikowanej w 1668 roku.

Kilka dzieł w programie zostało zaaranżowanych przez wykonawców pamiętających zarówno o melodii, jak i harmonii. Warto jednak zauważyć, że słowo aranżować rzadko było kiedyś stosowane. Nie dziwi to, skoro koncepcja aranżacji sugeruje, iż tożsamość utworu zależy od tego, na jakim instrumencie jest on grany. To założenie wydaje się być mniej powszechne w epoce baroku, kiedy to muzycy regularnie zmieniali instrumenty; zatem łączenie różnych stylów było naturalne, ograniczone jedynie przez wyobraźnię wykonawców (i, oczywiście, ich umiejętności).

Les Voix Humaines to najsłynniejszy dzisiaj na świecie duet viol da gamba. Tworzą go od roku 1985 dwie kanadyjskie artystki: Susie Napper i Margaret Little, których grę i wzajemne muzyczne porozumienie określa się często jako telepatyczne, właściwe najlepszym muzykom jazzowym.

Les Voix Humaines znane są ze spektakularnych aranżacji repertuaru barokowego na dwie viole da gamba. Uznaje się je także za wybitne wykonawczynie muzyki francuskiej, zwłaszcza twórczości Sieur de Saint Colombe. Wydane w roku 2006 przez wytwórnię Atma Classique koncerty Sieur de Saint Colombe na dwie violes esgales nagrodzone zostały najpierw prestiżowym francuskim wyróżnieniem Diapason d’O, a później przyniosły duetowi nagrodę Wykonawca roku przyznawaną przez przez rząd prowincji Quebec.

Les Voix Humaines
Wrocław, niedziela, 5 października, godz. 18:00, Sala Wielka Ratusza

Dodaj komentarz