• 2008-09-27

Andrzej Wajda. Etnograficzny Remanent

Do 31 października 2008 roku w krakowskim Muzeum Etnograficznym można oglądać wystawę Andrzej Wajda. Etnograficzny Remanent. Andrzej Wajda etnografem podszyty? Okazuje się, że doświadczenia i wrażliwość, jakie reżyser wyniósł ze szkoły profesora Romana Reinfussa, wybitnego polskiego etnografa, wywarły wpływ na jego dalsze wybory i sposób patrzenia na rzeczywistość.

Wystawa ukazuje kolejne etapy etnograficznej pasji Wajdy:
• rysunki z badań terenowych u boku profesora Reinfussa
• film o garncarzach z Iłży oraz ceramikę iłżecką,
• fascynację ekranami fotografów ulicznych
• przygotowania do „Wesela”
• film o Ludwigu Zimmererze, kolekcjonerze polskiej sztuki ludowej,
oraz
• szkice robione w ciągu całego życia w rozlicznych muzeach, notatki z podróży.
Wystawa pozwala odkryć mniej znane oblicze reżysera. Jest także swoistą szkołą patrzenia na świat i rzeczy, które często spojrzeniem omijamy i nie nadajemy im znaczeń. Inaczej etnograf – zauważa je oraz interpretuje. Obiekty pochodzą z archiwum Andrzeja Wajdy i ze zbiorów Muzeum Etnogra-ficznego w Krakowie.

Scenariusz wystawy: Andrzej Wajda i Bogdana Pilichowska
Projekt plastyczny: Masakazu Miyanaga

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie (ul. Krakowska 46)
wystawa otwarta od 12 lipca do 31 października 2008 roku

Dodaj komentarz