• 2008-09-26

Jetzt

Wrocławskie Centrum Sztuki WRO przygotowuje wystawę Mirosława Bałki, która zostanie otwarta 17 października o godzinie 18:30.

Mirosław Bałka to jeden ceniony artysta znany z minimalistycznych obiektów-rzeźb, w Centrum Sztuki WRO pokaże wyłącznie instalacje wideo, z których większość wystawiona będzie po raz pierwszy.

Prace są zapisami uwewnętrznień i przewartościowań dokonywanych w nieustannym wysiłku percepcji i pamięci.

Wystawę tworzy 7 prac; poza pochodzącą z 2007 roku instalacją AAA+Rauch Signale, wszystkie powstały w ostatnim okresie z myślą o prezentacji we WRO.

Tytuł oraz motto wystawy zaczerpnięte zostało z wiersza Paula Celana Jetzt, zamieszczonego w ostatnim wydanym za życia poety zbiorze Lichtzwang (1970).

Dodaj komentarz