• 2008-09-20

Abstrakcja, teoria a intuicja

Do 12 października 2008 roku w Galerii Lufcik potrwa wystawa Abstrakcja, teoria a intuicja, Jana Wyżykowskiego i Wojciecha Tratkiewicza. Istnieją malarze, którzy nie rozpoczną pracy bez jasnej koncepcji. Do takich należy Jan Wyżykowski. Jego praca wynika z założenia, z koncepcji, która jest odpowiedzią na nurtujący go problem, a potwierdzenie jej słuszności jest miarą jakości obrazu.

Fot. Jan Wyżykowski

Te teorie i założenia dotyczą głównie naszego postrzegania płaszczyzny obrazu i dążenia do całościowego opanowania tego prostokątnego fenomenu. Jego dookolne prace można oglądać ze wszystkich stron. Części składowe obrazu: iluzyjna przestrzeń, rysunek, rytm, walor, kolor, a nawet bardziej osobiste jak gest malarza, są zawsze wcześniej przemyślane i ujęte w rygorystyczne sformułowania. Główną podstawą jest tutaj jego traktat o perspektywie zwrotnej i związany z nim model – koło barw złamanych.

Fot. Wojciech Tratkiewicz.

Artysta maluje tworząc cykle. Każdy cykl jest próbą doskonalenia, położenia nacisku na element przestrzeni, który do tej pory nie był dostatecznie opanowany. Jego cechą jest uczciwość. Malarz to nie tylko człowiek o dużej wyobraźni, to ktoś ciężko pracujący, starający się przekonać nas o wartościach i prawach naszej obserwacji. To człowiek mówiący prawdę i rezygnujący z elementów, które by zakłócały rozwiązywany problem. Wojciech Tratkiewicz

Dom Artysty Plastyka
Ul. Mazowiecka 11A
Warszawa

Dodaj komentarz