• 2008-09-19

Video-art Tomasza Kozaka

29 października 2008 r. o godzinie 19.00 w krakowskim Kinie Pod Baranami będzie można obejrzeć filmy Tomasza Kozaka, będzie to szósty pokaz video-artu w ramach cyklu ART IN CINEMA. Artysta w swojej twórczości filmowej sięga po technikę found footage, umożliwiającą konstruowanie własnego dzieła przy użyciu fragmentów wymontowanych z dzieł innych reżyserów. Podstawowym celem takiego zabiegu jest, według artysty, rewizja – a zarazem rewitalizacja – nowoczesnej mitologii. W swoich pracach wideo Kozak eksploatuje język współczesnego kina, analizując jednocześnie fundamentalne fantazmaty nowoczesności. W jego filmach zmitologizowane modele religii, historii i seksualności ulegają ironicznemu przewartościowaniu. W efekcie powstaje wywrotowa i ambiwalentna wizja polskiej, a szerzej – zachodniej kultury.

Fot. Tomasz Kozak, Klasztor Inversus.

Przykładem i jedną z najciekawszych realizacji Kozaka jest otwierający krakowski pokaz Klasztor Inversus (2003). Zmontowany został z fragmentów Potopu i Pana Wołodyjowskiego w reżyserii Jerzego Hoffmana. Kozak zbudował alternatywną wersję Sienkiewiczowskiej Trylogii. Romantyczny bohater z powieści Sienkiewicza, u Kozaka jest anty-Kmicicem – zdrajcą, sodomitą i bluźniercą, który zamiast bronić Jasnogórskiej twierdzy, szturmuje ją wraz z hordą swoich sobowtórów. Sytuacja jaka powstanie w czasie pokazu ART IN CINEMA będzie wyjątkowa. Prace artysty wykorzystujące medium przynależne kinu – film fabularny, zostaną w nowej, subwersywnej wersji ponownie zaprezentowane w sali kinowej, od której wszystko się zaczęło.

Fot. Tomasz Kozak, Klasztor Inversus.

Tomasz Kozak urodził się w 1971 roku. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1997 roku. Zajmuje się malarstwem, filmem animowanym, sztuką wideo, tworzy kolaże i rzeźby.

Dodaj komentarz