• 2008-09-15

Żywioły Rene Meisner w galerii Kordegarda

17 września 2008 r. o godz. 19.00 w Filii Zachęty Narodowej Galerii Sztuki – Kordegarda w Warszawie, odbędzie się wernisaż wystawy Rene Meisner, Żywioły. Składają się na nią cztery kolaże fotograficzne: Skyabout, Solar, Coast i Ocean, układające się w cykl czterech żywiołów: powietrza, ognia, ziemi i wody.

Prace te zostały wykonane niezależnie od siebie, w dużych odstępach czasu, a łączy je tematyka ekologiczna. Artystka od lat dokumentuje postępującą dewastację środowiska naturalnego, będącą efektem ubocznym industrializacji, urbanizacji i konsumpcyjnego stylu życia. W przypadkowo napotkanych miejscach, niechętnie uczęszczanych zaułkach, porzuconych zakładach przemysłowych rejestruje fragmenty chaotycznego świata odpadów naszej cywilizacji. Przedmioty codziennego użytku szybko zastępowane są nowszymi produktami, skazując starocie na wegetację na podmiejskich wysypiskach. Te miejskie antypody stanowią dla Meisner istne kopalnie tematów. Artystkę interesuje to, co przez człowieka odrzucone i brzydkie. Dostrzega swoiste piękno tego świata, nadaje mu inny wymiar, który pozwala ów pokawałkowany świat zrekonstruować na nowo – na wiele sposobów, na różnych poziomach naszej intelektualnej i kulturowej wrażliwości.

KORDEGARDA, Krakowskie Przedmieście 17/19, Warszawa

Dodaj komentarz