• 2008-08-19

Wielki Konkurs Fotograficzny Akt Męski

18 sierpnia 2008 r. rozpoczyna się konkurs fotograficzny ogłoszony przez SwiatObrazu.pl – Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo, Warszawską Szkołę Reklamy i miesięcznik Biuletyn Fotograficzny ŚwiatObrazu.

Kolejne, nietypowe i zaskakujące, zadania fotograficzne przedstawiane będą w odstępach kwartalnych. Pierwszym tematem jest po raz pierwszy w Polsce Akt Męski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2008 r. o godzinie 24.00. Uruchomiony zostanie Plebiscyt Publiczności, który trwać będzie do 12 października 2008 r. Werdykt profesjonalnego Jury i temat kolejnej edycji konkursu podany zastanie nie później niż 17 października 2008 r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących. Jeden autor zgłosić może tylko jedno zdjęcie w każdej edycji, wykonane w dowolnej technice. Zgłoszenie odbywa się poprzez wgranie zdjęcia i wypełnienie formularza na stronie konkursowej www.swiatobrazu.pl/konkurs.

Prace oceniać będzie profesjonalne Jury, złożenie z wykładowców Warszawskiej Szkoły Reklamy i Krakowskiej Akademii Fotografii. Jednocześnie na stronach internetowych SwiataObrazu.pl odbywać będzie się Plebiscyt Publiczności, towarzyszący każdemu tematowi konkursowemu odrębnie.

Nagrodami dla laureatów kolejnych edycji oraz Plebiscytów Publiczności są zaproszenia do udziału w fotograficznych kursach i warsztatach tematycznych organizowanych w Warszawie przez Warszawską Szkołę Reklamy i w Krakowie przez Krakowską Akademię Fotografii. Laureaci będą mogli wybrać miasto, w którym chcą realizować otrzymany w nagrodę kurs.

Laureaci pierwszych 3 miejsc każdej edycji poproszeni zostaną o wykonanie zadania specjalnego, którego temat określą jurorzy i ogłoszą po zakończeniu wszystkich czterech edycji. Odpowiedzą na zadanie specjalne będzie mogło być pojedyncze zdjęcie lub zestaw zawierający do 5 fotografii. Laureatem Grand Prix konkursu zostanie osoba, która zdaniem Jury, w najciekawszy i estetycznie najbardziej atrakcyjny sposób odpowie swoimi zdjęciami na zadany temat.

Dodaj komentarz