• 2008-08-19

Kolekcja Niemożliwa

Od 2 sierpnia do 4 września 2008 roku potrwa projekt Kolekcja Niemożliwa przygotowany przez Fundację Wyspa Progress. Kolekcja Niemożliwa jest pokazem kolekcji Fundacji Wyspa Progress przełożonym, przeniesionym, doprowadzonym do niemożliwości. Kolekcja zazwyczaj stanowi jedną z pułapek formatu instytucjonalnego. Jej pokaz często buduje definicje, generuje jednoznaczności, systematyzuje dopuszczalne sensy.

Kolekcja niemożliwa jest wyrazem oporu, wołaniem o zmienność i modalność sposobu pokazu i widzenia oraz apelem o aktywnego widza, który jej nada nowe życie. To szereg form akumulacji, zbiory prac z kolekcji, archiwaliów i książek. To także szereg interwencji i ulotnych zdarzeń zaplanowanych przez kuratorów Wyspy oraz zaproszonych gości. Nie jest to pokaz z gatunku najlepsze w kolekcji, ale próba sprowokowania nowych odczytań samego zjawiska kolekcjonowania i budowanie minimalnych, ulotnych, indywidualnych sensów pomiędzy pracami i zbiorami. Przywołuje też ona wcześniej zrealizowane projekty Instytutu Sztuki Wyspa i ich wpływ na zagęszczanie się materialnych i ideowych przekazów instytucji.

Przełóż to otwiera przestrzenie nieadekwatności i braku znaczenia, nawarstwia sensy i możliwości. Narracje artystow, narracja instytucji, narracje kuratorskie i nałożone na nie opowieści zaproszonych gości splatają się w skomplikowany palimpsest, w którym przestrzeń galerii zamienia się rolami z przestrzenią magazynu, biura, pracowni.
Fundacja Wyspa Progress zbiera prace artystów od 1995 roku, jej pierwsza spektakularna prezentacja Kolekcja Sztuki Współczesnej na 1000-lecie Gdańska odbyła sie w 1997 roku. Od tej pory kolekcja rozwija się dzięki darom artystów, bez publicznego wsparcia i poza systemem regionalnych kolekcji sztuki współczesnej. To także kolejny wymiar jej niemożliwości.

Artyści w kolekcji : Fanny Adler, AZORRO, Jarosław Bartołowicz, Bogna Burska, Centreal, Maureen Connor, Stanisław Drożdż, Roman Dziadkiewicz, Adam Garnek, Izabela Gustowska, Elżbieta Jabłońska, Piotr Jaros, Hiwa K., Robert Kaja, Kijewski & Kocur, Grzegorz Klaman, Tomasz Kopcewicz, Jarosław Kozakiewicz, Dominika Krechowicz, Kamil Kuskowski, Leszek Lewandowski, Zbigniew Libera, Rene Lück, Jarosław Modzelewski, Dorota Nieznalska, Ewa Partum, Joanna Rajkowska, Roland Schefferski, Allan Sekula, Janek Simon, Dominika Skutnik, Marek Sobczyk, Andrzej Syska, Michał Szlaga, Grzegorz Sztwiertnia, Tworzywo, Ania Witkowska, Adam Witkowski, Krzysztof Wróblewski, Artur Żmijewski i inni.

Kuratorka wystawy: Aneta Szyłak
Współpraca kuratorska i koordynacja: Roma Piotrkowska

Goście:

29 sierpnia o godz. 18.00 Livia Paldi Balázs Béla Studio

Wykład w języku angielskim oraz pokaz video, poświęcony zagadnieniu jednoczenia archiwum filmowego z programem Kunsthalle w Budapeszcie, zagadnieniom jego prezentacji, jego kulturowej historii ujetej w formę wystawy.

30 sierpnia o godz. 18.00

Nina Möntman Jak znaleźć się w swojej instytucji artystycznej. Instytucje sztuki wobec zmiany zainteresowań społecznych. Wykład w języku angielskim.

Wystawa jest częścią trzyletniego projektu Translate zainicjowanego przez European Institute for Progressive Cultural Policies i finansowanego przez Komisję Europejską. Projekt w Gdańsku wspiera także Baltic Property Trust.

Dodaj komentarz