• 2008-08-02

Kompozycja abstrakcyjna Tadeusza Kantora

Od 1 sierpnia w Muzeum Śląskim w Katowicach można oglądać obraz Tadeusza Kantora, Kompozycja abstrakcyjna z 1963 roku. Prezentacja potrwa do 17 sierpnia.

Kompozycja abstrakcyjna to nie jedyne dzieło Kantora, które zobaczymy w piątek. Poza obrazem Muzeum nabyło komplet 15 projektów kostiumów i scenografii do sztuk teatralnych również jego autorstwa. Prace zakupiono podczas aukcji Domu Ostoya pod koniec czerwca br. Nabywając obiekty Muzeum skorzystało z prawa pierwokupu, jakie daje fakt bycia prestiżowym muzeum rejestrowanym.

Fot. Tadeusz Kantor, Kompozycja abstrakcyjna (1963 r.)

Fot. Tadeusz Kantor, Kompozycja abstrakcyjna (1963 r.)

Sam obraz jest reprezentatywny dla późnego okresu inspiracji sztuką informel związanego z nurtem awangardy francuskiej i amerykańskiej. W kompozycji dzieła – niezwykle dynamicznej – tkwi napięcie formy i koloru. Ten okres twórczości Kantora to czas dopełniającej się odwilży w sztuce polskiej rozpoczętej warszawskim Arsenałem i otwieraniem się na zjawiska współczesne w sztuce. Obraz został wykonany w technice olejnej, na kartonie naklejonym na płytę pilśniową.

Praca Tadeusza Kantora (1915-1990) jest pierwszą w zbiorach Muzeum Śląskiego. Poszerza kolekcję polskiego malarstwa współczesnego po 1945 roku, która liczy obecnie 580 obiektów i reprezentuje najciekawszych twórców, przedstawicieli znaczących grup malarskich jak Wprost czy Grupppa oraz interesujące zjawiska artystyczne, m.in.  koloryzm, abstrakcję geometryczną oraz neoekspresjonizm. Wśród licznych autorów znajdujemy w niej prace Józefa Czapskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Kiejstuta Bereźnickiego, Zdzisława Beksińskiego oraz Franciszka Starowieyskiego.

Na tej samej aukcji Muzeum Śląskie nabyło także akwafortę Kolumna Zygmunta w Warszawie autorstwa Zofii Stankiewicz (1862-1955), litografię Tryptyk z 1984 roku Henryka Stażewskiego (1894-1988), barwna litografię Jana Lebensteina (1930-1999) Folwark zwierzęcy z 1974 roku oraz dwie szklane kompozycje wykonane przez Henryka Albina Tomaszewskiego (1906-1993) w 2. połowie lat 80-tych XX wieku: Patera – kompozycja organiczna oraz Kompozycja dynamiczna. Obiekty zakupiono w Domu Aukcyjnego Ostoya pod koniec czerwca 2008r.

Dodaj komentarz