• 2008-07-31

Powstanie Sztuki

Mazowieckie Centrum Współczesnej Elektrownia w Radomiu organizuje Powstanie Sztuki czyli cykl wydarzeń artystycznych rozpoczynający się 1 sierpnia.

1.08.08 (piątek), godzina 17.00 nastąpi otwarcie Powstanie Sztuki

2.10.08 (czwartek), godzina 18.00 Finisaż i ogłoszenie wyników konkursu Wykluczone! 2008

Wykluczone! to konkurs, którego tematem były opuszczone, zaniedbane, wymarłe, zdewastowane obiekty przemysłowe, dworce, domy, tereny i rzeczy. To wszystko, co straciło swoją społeczną funkcję i – albo zyska nową albo ulega degradacji.

! – wykrzyknik przy nazwie to wyraz niezgody na bezmyślne pozbywanie się śladów przeszłości, które często mogą wyśmienicie zaistnieć i współbrzmieć z nowymi funkcjami. Celem konkursu jest pomoc lokalnym społecznościom w spojrzeniu na stwarzające z ich punktu widzenia jedynie problemy obiekty – jako na coś potencjalnie wartościowego, co mogłoby znaleźć sobie nową funkcję.

Dodaj komentarz